Policija: Zasebna druženja se še vedno nadaljujejo

Ljubljana, vlada. Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19. Namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak.

Namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak je včeraj predstavil podatke o nadzoru policije glede izvajanja določb vladnih odlokov v prvem decembrskem tednu. Policisti dnevno opravijo v več kot 2300 nadzorov, v sedmih dneh so jih opravili na 16.341 krajih.

Ugotovili so tudi več kršitev javnega reda in miru, predvsem zaradi izvajanja zabav, kjer so policisti ugotovili tudi kršitev prepovedi zbiranja.

Policisti so v Metliki ugotovili delovanje dveh gostinskih lokalov. V Trebnjem in Črnomlju so v zidanicah po prijavah in ogledu našli po 12 oseb. Več kršitev so ugotovili tudi pri izvajanju opravil, kot je izdelovanje kolin.

Policisti so v tednu dni sicer prejeli 169 prijav občanov, izrekli 897 opozoril in izdali 543 plačilnih nalogov ter hitrih postopkov.

V večini primerov gre za kršitve odloka o prehajanju meje ali odloka o omejitvi gibanja – omejitve združevanja, gibanja v nočnem času, prehajanja občin, nošnje maske. V 11 primerih so izrekli ukrep zaradi neupoštevanja zakonitega ukrepanja policista.

Pečjak je predstavil nekatere primere kršitev. Minuli konec tedna so v Ljubljani prejeli več klicev občanov, da se v parkih pri igrah na snegu družijo večje skupine ljudi. Otroci so se sankali, odrasli pa so se družili med seboj in pri tem niso uporabljali zaščitnih mask. Kršitev odlokov zaznavajo tudi pri obravnavi prometnih nesreč.

Dejaven je tudi Zdravstveni inšpektorat, ki je v prvem tednu decembra opravil 1341 nadzorov v zvezi z obvladovanjem COVID-19. Izrečenih je bilo 22 prekrškovnih sankcij po Zakonu o prekrških, 164 opozoril in 9 upravnih ukrepov. Te ugotovitve je predstavila predstavnica inšpektorata Deana Potza,

V dejavnosti gostinstva je bilo opravljenih 217 nadzorov in izrečena 1 prekrškovna sankcija ter izdanih skupno 12 opozoril.

Na področju storitvenih dejavnosti, kozmetičnih in frizerskih salonov, cvetličarn, knjižnic in drugih storitvenih dejavnosti, je bilo opravljenih 308 nadzorov in izrečenih 5 prekrškovnih sankcij po Zakonu o prekrških, izdanih skupno 14 opozoril, 1 odločba o prepovedi opravljanja dejavnosti in 1 upravna odločba.

Na zunanjih javnih površinah je bilo opravljenih 548 nadzorov in izrečenih 16 prekrškovnih sankcij ter 140 opozoril po Zakonu o prekrških. V večstanovanjskih stavbah je bilo opravljenih 268 nadzorov, izrečenih pa 5 opozoril.

Iz poročila je razvidno, da je bilo številčno največ nadzorov opravljenih na javnih mestih, kjer je bilo ugotovljenih tudi največ neskladnosti. Te se še vedno nanašajo predvsem na nepravilno uporabo zaščitnih mask, še vedno pa je bilo tudi nekaj primerov ljudi, ki maske sploh niso imeli.

Inšpektorji so pri izvajanju nadzora zaznali še nekatere druge primere, in sicer:

– zbiranje delavcev pred vhodi večjih podjetij, medtem ko čakajo na vstop, ni pa bila zagotovljena ustrezna medsebojna razdalja,

– zbiranje otrok na igriščih, na kar se je nanašalo večje število prijav,

– zabave v študentskih domovih,

– oglaševanje frizerskih storitev na letakih, razdeljenih v več stanovanjskih objektih,

– več prijav se je nanašalo tudi na delovanje fitnes centrov,

– med prijavami izstopa primer mlajše družine, ki redno vabi k sebi domov druge obiskovalce, s čimer vabi na druženja v zasebnem prostoru,

– pojavljajo se objave na družbenih omrežjih in spletnih naslovih, s katerimi se posamezniki hvalijo z organizacijo druženj in zabav ter objavljajo fotografije udeležencev, ki ne spoštujejo ukrepov in priporočil,

– pojavljajo se vabila na druženja v zasebnih prostorih in na prednovoletne zabave podjetij, uradno z namenom »izobraževanja«.

Dejavni so tudi redarji, ki so v zadnjih dneh obravnavali 1511 primerov in izrekli 416 opozoril. V 21 primerih je bil izdan plačilni nalog. Med najpogosteje ugotovljenimi kršitvami v poročilu navajajo kršitev prepovedi zbiranja, tudi na notranjih dvoriščih stanovanjskih blokov, neuporabo zaščitne maske na javnih površinah ter nedovoljeno prehajanje med občinami.

Tržni inšpektorat je opravil nadzor pri 199 subjektih, od tega je bila pri 53 ugotovljena vsaj ena kršitev. Skupno je bilo izrečenih 43 opozoril, v 8 primerih pa je bilo opravljanje dejavnosti prepovedano z upravno odločbo.

Zaradi opravljanja trgovinske dejavnosti kljub začasni prepovedi je bila izdana tudi ena odločba o prekršku z izrekom globe v višini 4400 EUR. Izdani so bili še 3 opomini, od tega 2 zaradi opravljanja dejavnosti kljub prepovedi in 1 zaradi nezagotavljanja ustrezne razdalje (30 mna posamezno stranko).

J. M.