Policija zaposluje nove policiste – nadzornike državne meje

Policija zaposluje nove policiste – nadzornike državne meje, prijavite se lahko še do 15. oktobra 2018, rok za oddajo prijav so namreč podaljšali.

Razpisni roki:

  • kandidati, ki so vloge posredovali najkasneje do 31. julija 2018 in bodo uspešno opravili izbirni postopek, bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi predvidoma v prvi polovici januarja 2019;
  • kandidati, ki bodo vloge posredovali najkasneje do 15. oktobra 2018 in bodo uspešno opravili izbirni postopek, pa bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi predvidoma februarja 2019.

Pogoji za zaposlitev so končana splošna ali strokovna izobrazba (V. stopnja).

Prijavitelj mora biti državljan Slovenije, stalno prebivališče mora imeti v Evropski uniji. Poleg tega mora imeti še veljavno vozniško dovoljenje B-kategorije in ustrezne psihofizične sposobnosti. Izpolnjevati pa morajo še nekatere druge pogoje za delo v policiji. Prijavijo se lahko tako moški kot ženske.

  • Delo po uspešno zaključenem usposabljanju se bo opravljalo predvidoma na območju policijskih uprav Koper, Novo mesto, Kranj, Maribor in Ljubljana.

Podrobnejši razpisni pogoji, kriteriji in obrazec za prijavo so na voljo:

POLICIST SR – KANDIDAT (šifra DM 64001), več uradniških delovnih mest 

Izbrani kandidati bodo najprej sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas (za čas 6-mesečnega usposabljanja), po uspešno zaključenem usposabljanju pa bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, in sicer za opravljanje nalog varovanja schengenske meje in varovanja objektov.

Dodatne informacije dobite v Uradu za organizacijo in kadre, vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Kontaktne osebe so:

  • Nataša Stušek, telefonska številka (01) 428 40 68,
  • Sabina Bernjak, telefonska številka (01) 428 50 17, in
  • Urša Kirn Pečnik, telefonska številka (01) 428 43 04.

C. R. (foto: Policija)