Pokojnine višje za 4,4 odstotka

(vir: pixabay.com)

Na današnji seji Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) so sprejeli sklep, po katere se bodo povečala naslednja izplačila socialnih transferjev:

– Pokojnine se od 1. januarja 2022 uskladijo tako, da se povečajo za 4,4 odstotka.
Uskladitev pokojnin se izvede pri izplačilu pokojnin za mesec februar, ko bo izveden tudi poračun za januar.

– Dodatek za pomoč in postrežbo se od 1. marca 2022 uskladi za 4,9 odstotka.

– Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb ter za slabovidne osebe od 1. marca 2022 dalje znaša 157,35 evra.

– Dodatek za pomoč in postrežbo uživalca pokojnine, ki potrebuje 24-urni nadzor svojcev in obvezno strokovno pomoč za stalno izvajanje zdravstvene nege, od 1. marca 2022 dalje znaša 451,27 evra.

Uskladitev dodatka za pomoč in postrežbo se izvede pri izplačilu dodatka za pomoč in
postrežbo za mesec marec 2022.

Podatke s seje zavoda je sporočila Črnomaljka, mag. Maja Kocjan, članica Sveta ZPIZ.

A. L.