Poklic bo le prva stopnička na poti vseživljenjskega učenja

Utrinki iz CIK Trebnje (foto: A. S.)

V dneh pred informativnimi dnevi, ki bodo v prihodnjih dneh, izobraževalne organizacije še pogosteje svetujejo, kako poiskati pravo odločitev o nadaljevanju šolanja na srednjih šolah in fakultetah. Svet se namreč v ritmu tehnološkega razvoja spreminja tako hitro, da mu brez nenehnega učenja ne bo več mogoče slediti.

Utrinki iz CIK, foto: A. S.

Po napovedih Svetovnega gospodarskega foruma bo samo v prihodnjih treh letih kar 54 odstotkov delodajalcev zahtevalo občutno izboljšanje in nadgradnjo veščin, ob tem pa strokovnjaki poudarjajo, da se bomo morali učiti in tehnološkim spremembam prilagajati celo življenje.

Formalna izobrazba bo tako mladim generacijam predstavljala le temelj za vseživljenjsko učenje in menjavanje področij dela.

V CIK Trebnje zato svetujejo, naj mladi obiščejo čim več srednjih šol ali fakultet, saj bodo tako dobili dovolj široko sliko o ponudbi programov in morda spoznali katero področje, ki bi jih utegnilo zanimati, vendar ga do zdaj morda sploh niso poznali ali o tem še niso razmišljali.

“Zagotovo je najbolj pomembna kakovost izobraževalnega programa, zato naj mladi čim več sprašujejo o programu in načinu študija, predavateljih in njihovih referencah. Za končno odločitev o nadaljevanju šolanja je pomembno tudi, da se pozanimajo o stroških šolanja, pa tudi o možnostih za pridobivanje štipendij doma in v tujini ter o možnostih za mednarodne izmenjave, ki so za mlade bogat vir raziskovanja in razumevanja sveta, v katerem živimo,” mladim pred informativnimi dnevi svetuje Patricija Pavlič, direktorica CIK Trebnje.

Poudarila je, da je vseživljenjsko učenje ključno za celotno delovno dobo, še posebej, če se želimo dvigniti iz povprečja. Vendar pa nam učenje ne pride prav le za kariero, temveč pozitivno vpliva tudi na zadovoljstvo, odprtost in aktivno državljanstvo. Raziskave kažejo, da vseživljenjsko učenje izboljša posameznikove spominske funkcije, reševanje problemov in inovativno razmišljanje, poleg tega pa novejše raziskave nevroznanosti ugotavljajo, da se ljudje, ki se nenehno izobražujejo, bolje prilagajajo in dosegajo uspehe kljub izzivom, kot so stresne okoliščine ali upadanje sposobnosti.

Ravno zato je toliko bolj pomembno, da pri mladih čim prej zaznamo njihove talente in jim omogočimo pogoje za njihov razvoj. Le tako bodo namreč nenehno motivirani, da se na področju, ki jih veseli, naučili še česa več. Informativni dnevi so zato odlična priložnost, da se starši s svojimi otroki pogovorijo o njihovih željah glede nadaljnjega šolanja, ker zna biti odločitev še vedno zelo težka, pa se je morda dobro posvetovati tudi s strokovnjaki, ki poklicne interese pri mladih odkrivajo z različnimi svetovalnimi pripomočki.

Informativni dan v CIK Trebnje bo v četrtek

Informativni dan bo v CIK Trebnje sicer potekal v četrtek, 13. februarja 2020, ko bodo podrobneje predstavili njihove srednješolske programe: predšolska vzgoja, ekonomski tehnik, trgovec, administrator in program gastronomske in hotelske storitve. Vsi programi so tečajno zasnovani, kar udeležencem omogoča lažje usklajevanje študijskih in drugih obveznosti, prednost njihovih programov pa je tudi, da udeleženci pridobijo veliko praktičnega znanja, ki ga že tekom izobraževanja preizkusijo v praksi na konkretnih primerih.

V CIK Trebnje bodo na informativnem dnevu na voljo za vse informacije o poteku samega šolanja, njihove strokovne sodelavke pa so usposobljene tudi za svetovanje glede odkrivanja poklicnih interesov po metodi ISIO.

“Čeprav smo v prvi vrsti izobraževalna ustanova za odrasle, znamo prisluhniti tudi mladim. Vsi, ki imajo kakršnekoli pomisleke o svoji smeri šolanja, so zato vabljeni v CIK Trebnje, kjer jim bomo pomagali odkriti njihove talente in interese ter poiskali področja šolanja, ki bi jih utegnila zanimati, predvsem pa veseliti,” je dejala Pavličeva.

Utrinki iz CIk, foto: A. S.

Zapisala: Tanja Vrčkovnik, organizatorka izobraževanja odraslih v CIK Trebnje