Pogoj za bivanje tujcev v Sloveniji bo znanje slovenskega jezika

Azilni dom na Viču v Ljubljani (vir: arhiv)

V državnem zboru so se začeli postopki za spremembo dveh pomembnih zakonov, in sicer Zakona o tujcih in spremembe Zakona o novi azilni zakonodaji. Spremembe je pripravilo ministrstvo za notranje zadeve, ki ga vodi Aleš Hojs, potrdila jih je tudi vlada.

Spremembe Zakona o tujcih prinašajo nova pravila za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v Sloveniji, spremembe Zakona o mednarodni zaščiti oziroma azilni zakonodaji pa bodo zagotovile hitre in učinkovite postopke na področju azila za tujce.

Spremembe Zakona o tujcih

S spremembami se urejajo pravila za bivanje tujcev v Sloveniji, urejeno bo vračanje tujcev, ki v Sloveniji prebivajo nezakonito, rok za združevanje družin je podaljšan iz enega na dve leti.

Nadalje na novo uvajajo znanje slovenskega jezika. V primeru prve prošnje oziroma prvega vstopa tujca, ki želi prebivati v Sloveniji, bo obvezno znanje na nivoju A1 (na osnovni ravni). Če tujec v Sloveniji prebiva več let in je to že na ravni stalnega prebivanja, pa bo zahtevana višja raven znanja slovenščine. Znanje slovenskega jezika bodo ugotavljali s preverjanjem.

Pomembna sprememba bo tudi pri dokazovanju sredstev za preživljanje v Sloveniji. Ukinjeno bo vse tisto, kar so do sedaj lahko dokazovali poleg plače, ko so navajali npr. dnevnice, potne stroške in podobno. Tega ne bo več, je včeraj povedal minister Hojs. Pri dokazovanju sredstev bo upoštevana le plača, ki jo tujci prejemajo v Sloveniji, ne pa tudi dodatki. Način dokazovanja, da ima tujec potrebna sredstva za preživljanje v Sloveniji.

S tem in še nekaterimi drugimi spremembami želi vlada preprečiti masovne zlorabe prava, ki smo jim zdaj priča v državi. Pri tem gre tudi za zlorabe različnih socialnih pravic.

Nekatere spremembe Zakona o tujcih bodo uskladili tudi z direktivo EU, ki pa se nanašajo za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljnega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževanja pri projektih. S tem bo olajšana možnost prebivanja oz. izvajanja aktivnosti v Sloveniji za državljane tretjih držav. Slovenija bi morala to urediti že leta 2018.

Spremembe Zakona o mednarodni zaščiti (azilu)

S tem želijo zagotoviti hitre in učinkovite postopke mednarodne zaščite (azila) v praksi. Predlagane rešitve bodo tudi preprečevale zlorabo tega sistema. Predvidene so tudi sankcije za oviranje izvedbe postopkov mednarodne zaščite, neupoštevanje dolžnosti prosilcev za mednarodno zaščito, kršenje pravil bivanja v nastanitvenih centrih, pravil javnega reda in miru ter kazniva dejanja. Prav tako naj bi omogočili učinkovitejšo izvedbo omejitve gibanja, osebe z mednarodno zaščito pa spodbujali k integraciji.

Minister Hojs je ob tem povedal: “Glavni cilji sprejema tega zakona so zagotoviti hitro in učinkovito mednarodno zaščito za tiste, ki to dejansko potrebujejo. Drugi, prav tako pomemben in nezanemarljiv razlog pa je v največji meri izkoreniniti zlorabo azilne zakonodaje.”

Jasno bodo postavljena pravila, kako priti do azila, zlorabe bodo preprečili.

Hojs je to tudi nazorno predstavil in opozoril na štiri ključne stvari. Pri tem je izpostavil:

– zlorabe v primeru, ko osebe, ki zaprosijo za azil, namerno uničijo osebne dokumente ali pa jih ne pokažejo;

– mnogi se izdajajo za mladoletnike, pa to niso. Zakaj to počnejo? Zato, ker jim s tem pripadajo določene dodatne beneficije kot je postavitev skrbništva, nastanitev v posebnih mestih, z mladoletnimi, z višjo stopnjo oskrbe, kar je dodatna zloraba.

Vse to morajo zdaj dodatno preverjati, postopki so relativno dolgi v postavitvijo izvedenca, z možnostjo odklonitve tega preverjanja in podobno. S spremembami zakona bodo stvari pohitrili.

Posebno pozornost so dali tudi omejitvi gibanja. Zakaj? Zaradi tega, ker velika večina prosilcev za azil niti ne počaka na sam postopek, to je na pogovor in preverjanje ali dejansko želijo imeti azil ali ne, temveč preprosto izginejo iz azilnega doma. Kar 80 odstotkov je takšnih. Gre za zlorabo, to nameravajo preprečiti z omejitvijo gibanja prosilcev za azil, da se postopek lahko zaključi.

Navedli smo le nekaj sprememb. Ko bodo te uveljavljene in dokončne, jih bomo tudi natančneje predstavili. Dodajmo, da je v postopku spreminjanja tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča.

J. M