Poglejte, na podlagi kakšnega skrpucala (zapisnika) so Možganovim odvzeli vso živino (video)

Aktivistka nevladnih organizacij Valerija Podgornik, od katere se doslej ni ogradil še noben NVO. (vir: splet)

Na družbenih omrežjih je zaokrožil zapisnik, s katerim je veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic družini Možgan iz okolice Krškega odvzela vso živino, 24 glav govedi, vredne okoli 50.000 evrov. V zapisniku razlogi za odvzem niso podrobneje obrazloženi, iz zapisnika tudi ne izhaja, koliko in katera živina je bila odvzeta. Zamolčano je še, da je pri odvzemu sodelovala aktivistka Društva za zaščito konj Valerija Podgornik, to je društva, katerega predsednica je po pisanju Dnevnika inšpektorico Štigličevo predsedniku vlade predlagala v imenovanje na čelo uprave za varno hrano.

 

V zapisniku je inšpektorica kot razlog za odvzem živali navedla zgolj, da je do odvzema prišlo zaradi hude kršitve zakona o zaščiti živali, brez vsakršne podrobne obrazložitve dejanskega stanja in razlogov za odvzem, kar bi bilo pri tako velikem odvzemu zagotovo več kot nujno. Zapisnik tudi ne vsebuje podatka, koliko živali je bilo odvzetih in katere. Zamolčano je tudi, da je pri odvzemu sodelovala aktivistka Društva za zaščito konj Valerija Podgornik, ki je sicer jasno vidna na slikah in posnetkih, ki so nastali ob odvzemu, in je živino celo vlekla na transportna vozila.

Tudi zaradi tega je v soboto Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije od ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zahtevala uvedbo takojšnjega izrednega strokovnega nadzora inšpekcijskega postopka ter ukrepanje v skladu z zakonom in povrnitev škode. Kot je opozorila zbornica, v zapisniku ni navedeno, kaj konkretno je rejec zagrešil, prav tako ne, koliko živali je bilo odvzetih.

Navedli so še, da živali res niso bile rejene v povsem optimalnih pogojih, vendar pa niso imele nobenih negativnih posledic zaradi take reje. Imele so tudi možnost se umakniti iz blata na pašnike.

Navedli so, da pooblastilo odvzema po zakonu o veterinarskih merilih velja samo v “izjemno nujnih” primerih, ko gre za ogrožanje zdravja živali ali ljudi. Ta primer po presoji zbornice ni bil izjemno nujen, zato bi moral skrbnik živali najprej dobiti odločbo, da popravi stanje, in rok, v katerem mora to storiti.

Začasni minister za kmetijstvo Marjan Šarec bo prisluhnil zbornici in odredil interni nadzor nad nedavnim postopkom odvzema goveda na kmetiji blizu Krškega, je povedal za spletni portal N1.

Pri odvzemu je sodelovala tudi aktivistka Društva za zaščito konj Valerija Podgornik, ki pa v zapisniku ni navedena.

A. V.