Kmetijska zadruga Krka se bo predvidoma pripojila k trebanjski večji in močnejši zadrugi

Poslovna stavba KZ Krka v Novem mestu. (vir: KZ Trebnje)

Ob koncu prejšnjega tedna sta vršilec dolžnosti direktorja KZ Krka Martin Kambič in direktor KZ Trebnje Stanko Tomšič podpisala pismo o nameri pripojitve KZ Krka h KZ Trebnje, pripojitev se naj bi zgodila najkasneje do 1. maja prihodnje leto, s čimer bo nastala največja zadruga v Sloveniji.

Direktor Kmetijske zadruge (KZ) Trebnje Stanko Tomšič je po podpisu pisma o nameri postal tudi prokurist KZ Krka iz Novega mesta.

S podpisom se je tako formalno začel postopek združevanja dveh zadrug, ki delujeta na področju jugovzhodne Slovenije. Tomšič je nakazal, da pri izpeljavi združitve pričakujejo tudi finančno pomoč države, da “bodo projekt lažje izpeljali in da se bodo lažje pokazali rezultati, ki jih načrtujejo ob tem”.

Nova zadruga se bo imenovala KZ Trebnje – Krka z. o. o., združevala bo približno 1000 članov oziroma ustanoviteljev in s tem prav toliko kmetijskih gospodarstev, od tega iz KZ Krka 250 in iz KZ Trebnje 730.

V novi zadrugi bo okrog 260 zaposlenih, od tega 76 iz KZ Krka in 180 iz KZ Trebnje.

KZ Krka je imela lani 17,5 milijona evrov prihodkov, KZ Trebnje pa 47 milijonov evrov. Obe zadrugi pa pokrivata 12 občin Jugovzhodne Slovenije (od 21).

KZ Krka je leto 2019 zaključila z izgubo v višini 398.625 evrov, ta je bila višja kot leto pred tem. KZ Trebnje pa je lani poslovala z dobičkom v višini 268.702 evrov, dobiček je bil večji kot leto pred tem.

Martin Kambič, ki kot vršilec dolžnosti (v. d.) vodi KZ Krko, je ob podpisu dejal: “Skupaj s KZ Trebnje vidimo priložnost, da se bomo končno rešili rdečih številk, da bomo v prihodnje lahko pomagali s svojim znanjem in tistim, v čemer smo dobri, v skupni zadrugi. Skupna zadruga bo zagotovo največja zadruga v Sloveniji.”

Pismo, v katerem so določeni postopki združevanja, sta že pred časom potrdila tudi upravna odbora obeh zadrug, v nedeljo pa sta ga potrdila tudi občna zbora kot najvišja organa. 

Pismo o nameri samo po sebi sicer še ne predstavlja statusnih sprememb, ampak določa korake, ki bodo pripeljali do združitve. Vodstvi zadrug si bosta prizadevali za izvedbo združitve na dan 31. december 2020, skrajni rok za pripojitev pa je 1. maj 2021.

KZ Trebnje bo po podpisu pisma za izboljšanje poslovanja KZ Krka zagotovila potrebna sredstva, ki bodo omogočila njeno stabilno poslovanje. KZ Trebnje namreč velja za stabilno zadrugo. KZ Krka pa se že dlje časa sooča z večjimi likvidnostnimi in poslovnimi težavami, v zadnjih letih je prišlo že tudi do zamenjav več direktorjev.

Pred Kambičem, ki je v. d., je KZ od febraurja 2018 vodil Metličan Anton Prus, ki je v Poslovnem registru sicer še vedno naveden kot direktor (poleg Kambiča).

Ob podpisu pisma o nameri.
KZ Trebnje

Vir: KZ Trebnje

C. R.