Podelitev diplom, priznanj in promocija doktorjev znanosti FIŠ v Novem mestu

Podelitev diplom, FIŠ

V četrtek, 22. junija 2023, je v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu potekala 13. slovesna podelitev diplom, priznanj in promocija novih doktorjev znanosti Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ).

Diplomske listine je prejelo 28 diplomantov dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov Informatika v sodobni družbi ter Računalništvo in spletne tehnologije. Promovirani so bili tudi 3 novi doktorji znanosti

Zbrane je uvodoma nagovoril dekan prof. dr. Matej Makarovič, ki je poudaril odlično pripravljenost diplomantov FIŠ na dobo, ki jo danes zaznamuje ChatGPT, saj so pripravljeni na samostojno, ustvarjalno, inovativno in kritično razmišljanje izven ustaljenih okvirov. Sledil je nagovor slavnostnega govorca prof. dr. Janeza Povha, za dodatno popestritev podelitve pa sta z glasbo poskrbeli še pevka Ema Starešinič in skupina Jaja Bojz.

Na slovesnosti je bila poudarjena tudi  znanstveno-raziskovalna dejavnost fakultete, ki jo je predstavila prodekanja za to področje, doc. dr. Nuša Erman. V tem sklopu so bili promovirani trije novi doktorji znanosti – dr. Cristian Gangaliuc, dr. Pero Labus in dr. Mirko Talajić.

Slovesni dogodek je bil, pod okriljem izr. prof. dr. Blaža Rodiča, sklenjen s podelitvijo priznanj FIŠ. Izr. prof. dr. Katarina Krapež in doc. Lidija Đikanović sta prejeli priznanje za dosežke na izobraževalnem področju, izr. prof. dr. Katarina Rojko priznanje za dosežke pri vodenju fakultete, priznanje za dosežke na raziskovalnem področju pa je prejel prof. dr. Riste Škrekovski. Priznanja sta prejela tudi študenta, in sicer Rok Lenček za najboljše zaključno delo na dodiplomskem študijskem programu in Primož Svet za uspeh na študijskem področju.

Fakulteta za informacijske študije (FIŠ) je v regiji jugovzhodna Slovenija vodilna izobraževalna institucija na področju informacijskih znanosti in tehnologije. Nudijo pester nabor aktualnih študijskih programov na vseh treh stopnjah s področij računalništva in spletnih tehnologijinformatikepodatkovnih znanostikibernetske varnosti ter informacijske družbe.

Študijski programi so zasnovani na način, da študentom omogočajo pridobivanje najbolj aktualnih teoretičnih znanj in praktičnih izkušenj potrebnih za uspeh v dinamičnem svetu informacijske tehnologije.

Fogografije s slovesnosti (za povečanje kliknite na sliko):

M. D.