Pod Šarčevo vlado jugovzhodna Slovenija ne bo napredovala

Preverili smo, katere ceste in obvoznice na Dolenjskem, v Beli krajini in Kočevsko-ribniškem je vlada Marjana Šarca uvrstila v program do leta 2022.

Najbližje sta novomeška vzhodna obvoznica do Revoza in obvoznica v Mirni. Pa še tu je dokončanje predvideno po letu 2022, ko te vlade že zdavnaj ne bo več.

Vse ostalo se premika v poznejša leta, celo v leto 2028 (Žužemberk) ali 2030 (zahodna novomeška obvoznica). Ne samo časovni zamiki, gradnje se glede na prvotne projekte tudi zelo dražijo.

Južna 3. razvojna os (do Malin) je že zdaj za dobrih 126 milijonov evrov oziroma za 36 odstotkov dražja od pred leti načrtovane vrednosti. Kaj bo šele, ko se bo začelo zares in kaj bo, ko bo to tudi res zgrajeno?

Izgradnja cest in obvoznic je zanimiva tema v vsakem predvolilnem času. Takrat so obljube vedno velike. Po volitvah pa se te hitro izkažejo v proračunskih dokumentih, saj brez denarja ne gre. Obljube so vidne tako v občinskih kot v državnem proračunu. Za večje projekte so proračuni povezani, saj občine teh brez sofinanciranja iz državnega proračuna ne morejo izvajati.

Za investicije bore malo

Na vladni ravni je trenutno v potrjevanju rebalans (popravek) državnega proračuna za leto 2019. Prihodki in odhodki bodo preko 10.000 milijonov evrov, vlada Marjana Šarca je odhodke glede na leto 2018 povečala za kar 1.130 milijonov evrov.

Pri tem bi pričakovali, da bo za vsaj 1.130 milijonov evrov več investicij in bodo ta denar namenili za razvoj krajev po Sloveniji. Za šole, vrtce, ceste in podobno. Vendar pa podatki kažejo, da temu ne bo tako.

Od celotnih 10.200 milijonov evrov, kolikor načrtujejo, da bo porabljenih v letu 2019, je za investicije načrtovanih vsega 1.100 milijonov evrov, to je nekaj več kot desetina vsega, kar bo porabljenega iz skupne vreče, ki jo polnimo z davki.

Za primerjavo. Samo za obresti po posojilih, ki so se razbohotila po letu 2013 (z Alenko Bratušek v vladi na čelu), bo Slovenija samo v letu 2019 plačala preko 800 milijonov evrov.

Kaj pa ceste in obvoznice?

Podatke o tem, katere večje infrastrukturne projekte vlada Marjana Šarca načrtuje za jugovzhodno Sloveniji, ki zajema Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko-ribniško območje, smo poiskali v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2019 do 2022. Leto 2022 je namreč tisto, ki naj bi bilo spet volilno.

Znano je, da imajo kraji na našem območju večinoma največje razvojne težave prav zaradi slabih cestnih in železniških povezav.

Iz rebalansa državnega proračuna, ki je pravkar v sprejemanju v državnem zboru, so razvidni naslednji načrti:

  1. Izgradnja novomeške vzhodne obvoznice: od avtoceste Novo mesto – vzhod do Osredka oziroma Revoza.

Začetek izgradnje, kjer so se priprave začele že v prvi polovici leta 2008, načrtujejo v letu 2020, končano naj bi bilo do 31. 12. 2023. Prvotna ocena gradnje je bila 80 milijonov evrov, zdaj je to ocenjeno že na 114,2 milijona evrov.

2. Nadaljevanje izgradnje hitre ceste do Malin, z okoli 2.400 metrov dolgim predorom pod Gorjanci.

Gradnja je načrtovana po letu 2022. Tudi tu so se priprave začele že v prvi polovici leta 2008. Zgrajeno naj bi bilo do 31. 12. 2026. Tudi tu se je povečala vrednost investicije. Iz 280 milijonov na 362,1 milijona evrov.

3. Za Novo mesto in hitro cesto v Belo krajino je zelo pomembna tudi novomeška zahodna obvoznica. Za to imajo v načrtu, da bo končana do 31. 12. 2030. Vrednost je ocenjena na  268,7 milijona evrov, dela so načrtovana večinoma po letu 2022. V tem bo Direkcija RS za infrastrukturo prispevala 234,5 milijona evrov, Mestna občina Novo mesto pa 33,5 milijona evrov.

4. Obvoznica Novo mesto – Šmihel v vrednosti 3,82 milijona evrov bo predvidoma končana do 31. 12. 2024. Dela se bodo izvajala po letu 2022.

5. Rekonstrukcija ceste Novo mesto – Metlika (tretji pas), kjer začetki segajo v leto 2006, se bo izvajala po letu 2022, konec je predviden do 31. 12. 2024, vrednost del je ocenjena na 2,37 milijona evrov.

6. Tudi obvoznica Birčna vas v vrednosti 2,46 milijona evrov je predvidena po letu 2022, končano naj bi bilo do 31. 12. 2024.

7. Obvoznica Žužemberk v vrednosti 18,25 milijona evrov bo predvidoma končana do 31. 12. 2028, dela se bodo začela po letu 2022.

8. Obvoznica Dolenjske Toplice v vrednosti 5,13 milijona evrov je predvidena do 31. 12. 2026, glavnina del (4,48 milijona evrov) je načrtovana po letu 2022.

9. Obvoznica Mirna v vrednosti 4,51 milijona evrov se bo po načrtih končala do 31. 12. 2024, glavnina del bo izvedena v letih od 2021 do 2024. Ne glede na leta pa je to edina obvoznica, ki je najbližje uresničitvi.

10. Obvoznica Velike Lašče, Ribnica, Kočevje v vrednosti 40,06 milijona evrov bo predvidoma končana do 31. 12. 2028. Dela bodo potekala po letu 2022.

Navedeno so načrti. Iz pregleda je razvidno, da sta najbližje uresničitvi obvoznica Mirna in izgradnja vzhodne novomeške obvoznice (od avtoceste do Revoza). Pa tudi ti naj bi bili končani po letu 2022, kar pomeni, da vse skupaj še lahko zelo zamakne.

Razvidno je tudi, da začetki nekaterih investicij v ceste segajo že leta nazaj, tudi več kot desetletje. Posledično se dražijo tudi gradnje.

Kot primer navedimo zgolj izgradnjo hitre ceste od Novega mesta do Malin, kjer je bila prvotna cena predvidena skupno pri 350 milijonih evrov (vključno s predorom), zdajšnja cena pa je že pri 476,3 milijona evrov. V to zahodna obvoznica ni všteta. Kolikšna bo pogodbena cena, ko bo sploh prišlo do sklepanj pogodb o izgradnji, je veliko vprašanje. Še večje vprašanje pa je, kakšna bo končna cena izgradnje.

Vse za t. i. zlati 2. tir

Cene projektov letijo v nebo, vse zadnje vlade pa investicije odmikajo. Na področju infrastrukture so ti odmiki v zadnjem obdobju tudi zaradi načrtovane izgradnje t. i. zlatega drugega železniškega tira na relaciji Koper – Divača.

Zlatega po vrednosti, saj je ta že zdaj ocenjena na 1.400 milijonov evrov za izgradnjo 27 kilometrov enotirne železniške proge in je že zdaj po ocenah poznavalcev v njej vsaj polovico zneska za takšne in drugačne provizije.

Za migrante denarja ne zmanjka: 27,6 milijona evrov

Če zmanjkuje denarja za ceste in obvoznice, vrtce in šole, pa tega za oskrbo in integracijo migrantov ne zmanjka. Mimo tega pač ne moremo, da ne bi to poudarili, saj je zaradi tega manj denarja za ostale, tudi investicije.

Iz proračuna je razvidno, da vlada Marjana Šarca za migrante v letih do 2022 načrtuje porabo v višini 27,6 milijona evrov. Od tega bo glavnina porabljena v letih 2019 in 2020. Letos bo šlo za migrante 9,99 milijona, naslednje leto pa 8,5 milijona evrov.

To pa sta že vrednosti več kot dveh novih osnovnih šol, kakršno načrtujejo v črnomaljski Loki in še vedno ne vedo, kako bodo to plačali.

Vir: Vlada RS: Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 – III. Načrt razvojnih programov 2019 – 2022

J. M.