Pod pragom tveganja revščine čedalje več upokojencev

(vir: pixabay.com)

Aprila je pokojnino, nižjo od 800 evrov, prejelo 345.884 upokojenk in upokojencev ali kar 54,6 odstotka vseh. Prag tveganja revščine je pri 827 evrov. Hkrati je povprečna starostna neto pokojnina v državi 820 evrov, kar pomeni, da je tudi ta pod pragom tveganja revščine.

Povprečna starostna neto pokojnina je 820 evrov, invalidska 634 evrov, družinska oz. vdovska 502 evra, del vdovske pa 82 evrov.

Aprila je bilo v Sloveniji 632.969 upokojencev, del vdovske pokojnine je prejemalo 71.195 oseb. Najvišja izplačana pokojnina je bila 3687 evrov. Limit za del vdovske pokojnine je bil 124 evrov, to je najvišji znesek, ki ga lahko prejmejo posamezniki, če uveljavljajo del po umrlem partnerju.

Kmečka pokojnina je znašala 316 evrov, kmečka borčevska pa 633 evrov, kar pomeni, da je dvojna.

  • Upokojenih kmetov borcev je bilo lani 5.
  • Pokojnino prejema 4798 udeležencev NOB, narodnih herojev in nosilcev Partizanske spomenice.
  • Prisilno mobiliziranih je bilo 377 prejemnikov pokojnine.
  • 193 je bilo zapornikov v koncentracijskih taboriščih.
  • 40 jih je bilo zaprtih po 15. maju 1945.
  • Nadalje pokojnino prejema 7144 internirancev, beguncev in delovnih deportirancev (v času druge svetovne vojne, ki se je končala leta 1945).

Do 600 evrov je prejelo 108.702 upokojencev. Višje pokojnine od 1500 evrov je aprila prejelo 37.064 upokojencev.

Zneski pokojnine in število upokojencev, april 2023:

Znesek                               Štev. upokojencev
Do 200 evrov 2.419
Od 200 do 300 evrov 4.621
Od 300 do 400 evrov 26.022
Od 400 do 500 evrov 36.025
Od 500 do 600 evrov 39.615
Od 600 do 700 evrov 112.096
Od 700 do 800 evrov 69.521
Od 800 do 900 evrov 55.565
Od 900 do 1000 evrov 43.522
Od 1000 do 1100 evrov 33.603
od 1100 do 1200 evrov 25.139
Od 1200 do 1300 evrov 17.783
Od 1300 do 1400 evrov 12.957
Od 1400 do 1500 9.374
Od 1500 do 2000 22.347
Od 2000 do 2500 evrov 11.168
Nad 2500 evrov 3.549

Vir: ZPIZ, Mesečni statistični pregled za april 2023

M. D.