Pod lupo: Javna naročila – Semič

Kako so potekala javna naročila za gradnjo povezovalne ceste, ki jo odpirajo jutri, kdo je bil izbranec, koliko je bilo aneksov in koliko je stala?

(vir: MD)

Občina Semič bo svoj praznik praznovala 28. oktobra, v teh dneh potekajo  tudi nekatere otvoritve, povezane s tem. Tako bo jutri otvoritev približno 260 metrov dolge povezovalne ceste z avtobusnim postajališčem pri Osnovni šoli Semič. Ker je iz zapisnikov občinskega sveta razvidno, da so svetniki gradnji povezovalne ceste namenjali veliko pozornosti, smo preverili, kako so potekali javni razpisi za to.

Nad ugotovitvami smo nekoliko presenečeni, saj je občina v kratkem času z izbranim izvajalcem, ki je bil na razpisu uradno najcenejši, v zelo kratkem času sklenila kar dva aneksa k osnovni pogodbi. Po doslej znanih podatkih naj bi bila podražitev kar 12,6-odstotna. Gradnja naj bi stala 237.312,21 evra, po drugih podatkih, prav tako uradnih, pa naj bi bila celotna vrednost kar 425.800,95 evra. Od aprila do julija pa je občina izbranemu podjetju nakazala že 317.914,16 evra.

Razpisi, izbira, izbranec in zneski

Prvi letošnji javni razpis je bil objavljen 13. februarja. Šlo je za izgradnjo ceste v dolžini okrog 260 metrov, avtobusnega obračališča, pločnika in cestne razsvetljave, v središču Semiča. Ponudbe je bilo treba oddati do 21. februarja, za datum odpiranja ponudb je bil predviden 27. februar, bo 12.15 uri.

Prejeli so 6 ponudb. Poslala so jih naslednja podjetja:

 • Pirnat Ljubljana:               234.675,88 evra
 • CGP Novo mesto:             233.371,23 evra
 • TELEG-M Ljubljana:          188.488,74 evra
 • KOP Brežice:                    209.977,18 evra
 • MALKOM Novo mesto:      200.094,70 evra
 • TGH Črnomelj:                 205.094,70 evra

(Zneski vključujejo davek na dodano vrednost.)

Izbrali so TELEG-M, d. o. o., iz Ljubljane – Črnuče, ki je bil uradno najcenejši. Odločitev o oddaji naročila so javno objavili 15. marca. Nato so 30. marca na javnem portalu enaročanje objavili še uradno Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti, kjer je naveden znesek 154.498,97 evra (brez davka na dodano vrednost) oz. 188.488,74 evra z davkom. Navedli so, da je bilo merilo za izbiro: cena. Tega dne so javno objavili še pogodbo. Rok za izvedbo je bil določen 4 mesece.

Nato so 22. maja javno objavili Obvestilo o spremembi, iz katerega je razvidno, da so sklenili Aneks št. 1 h gradbeni pogodbi “Gradnja povezovalne ceste pri OŠ Semič. Kot razlog za spremembe so zapisali, da je bila v sklopu izgradnje povezovalne ceste pri OŠ v Semiču predvidena tudi rekonstrukcija obstoječe elektro kabelske kanalizacije ter izgradnja novega betonskega droga izven območja predvidenega za potrebe nove ceste. V pogodbenem popisu del pa so bila predvidena samo zemeljska in gradbena dela pri izvedbi kabelske kanalizacije in prilagoditev obstoječih betonskih jaškov na novo niveleto ceste, ni pa bilo zajetih gradbenih in inštalacijskih del, povezanih z zamenjavo obstoječega lesenega A droga z zateznim betonskim drogom Z12 in ki jih je za dokončanje objekta potrebno izvesti. Dodatna dela tako zajemajo gradbena in inštalacijska dela, povezana z zamenjavo obstoječega lesenega A droga z zateznim betonskim drogom Z12.

Z aneksom št. 1 so nato pogodbeno vrednost zvišali na 206.650,29 evra, semiška županja Polona Kambič in Milovan Gazibarić, direktor podjetja TELEG-M sta aneks podpisala že 18. aprila 2017. Povišanje je bilo za 18.164,54 evra (z davkom).

Nato sta županja in direktor ljubljanskega podjetja 20. julija 2017 podpisala še Aneks št. 2, s katerim sta vrednost povišala na 237.312,21 evra (z davkom). Kot razlog za sklenitev Aneksa 2 so navedli, da se je pri izvajanju naročila izkazala potreba po izvedbi presežnih in manj del. Povišanje je bilo za 30.661,92 evra (z davkom).

Če upoštevamo zneske brez davka na dodano vrednost, kar se sicer pogosto zamenjuje v pogodbah in aneksih (enkrat je z, drugič brez, čeprav ga občina plača, vendar tu ni enotnih pravil), se je Gradnja povezovalne ceste pri Osnovni šoli v Semiču podražila za 40.018,82 evra ali za 12,6 %.

V nadaljevanju pa kaže, da cena 194.518,21 evra (brez davka) oziroma 237.312,21 evra (z davkom) še ni dokončna. Vsaj tako kažejo podatki s spletnega portala enaročanje, iz katerega je razvidno, da znaša pogodbena vrednost kar 425.800,95 evra (z davkom). Če so podatki točni in ni razloga, da jim ne bi verjeli, je Gradnja povezovalne ceste pri Osnovni šoli Semič krajane stala skoraj pol milijona evrov. Gradnja ni bila financirana z evropskimi sredstvi in v celoti bremeni občinski proračun.

Javno naročilo

OBČINA SEMIČ, Štefanov trg 9, 8333 Semič
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.

Predmet naročila

Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45233120:Gradbena dela na cestah

Podatki o pogodbi

Naziv pogodbe: Gradnja povezovalne ceste pri OŠ v Semiču
Pogodbena vrednost: 425.800,95 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe: 30.03.2017, 18.04.2017, 20.07.2017
Trajanje pogodbe: 7 mesecev, 4 mesecev, 2 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.

Ponudnik

TELEG-M d.o.o., Cesta v Pečale 36, SI-1231 Ljubljana – Črnuče
TELEG-M d.o.o., telekomunikacijske storitve, Cesta v Pečale 36, SI-1231 Ljubljana – Črnuče

Pogodba in dodatki k pogodbi

Gradnja povezovalne ceste pri OŠ v Semiču (sklenitev: 30.03.2017, zadnja spr.: 30.03.2017) prenos datoteke | podrobni podatki
Aneks št. 1 h gradbeni pogodbi “Gradnja povezovalne ceste pri OŠ v Semiču” (sklenitev: 18.04.2017, zadnja spr.: 22.05.2017) prenos datoteke | podrobni podatki
Aneks št. 2 k pogodbi “Gradnja povezovalne ceste pri OŠ v Semiču” (sklenitev: 20.07.2017, zadnja spr.: 26.07.2017)

Podatki so vidni tukaj: objavapogodb/

Koliko je občina v letu 2017 že nakazala podjetju TELEG-M?

Iz spletne strani Erar je razvidno, da je občina podjetju od 7. aprila do 12. julija 2017 nakazala 317.914,16 evra. Po tem datumu ni bilo več nakazil. Kako bo vnaprej, bomo spremljali. Občina Semič je sicer v preteklosti s tem ljubljanskim podjetjem že sodelovala, doslej mu je nakazala 452.782,47 evra. V letu 2017 pa so bila nakazila naslednja:

 • 7. 4.        15.573,90 evra
 • 3. 5.         7.040,62 evra
 • 9. 6.      195.988,14 evra
 • 14. 6.      21.310,86 evra
 • 12. 7.      77.100,70 evra

Skupaj:   317.914,16 evra

Podatki so razvidni tukaj: transakcije

Predstavitev občine

Občina je bila ustanovljena leta 1995. Pred tem je bila del občine Črnomelj. Površina občine je 147 kvadratnih kilometrov, ima okrog 3800 prebivalcev, ki prebivajo v 47 naseljih, največ, 1974 v kraju Semič. Večja naselja so še: Črmošnjice (137 prebivalcev), Osojnik (120 prebivalcev) in Štrekljevec (113 prebivalcev). V Sredgori in Hribu pri Rožnem Dolu ni prijavljenega nobenega prebivalca. V Prelogah je prijavljenih 5 prebivalcev, v Komarni vasi in na Planini po 7, v Brezovici pri Črmošnjicah jih je 8, v Brezjah pri Rožnem Dolu pa 9. To so tudi naselja z najmanj prebivalci. V občini je 1446 gospodinjstev. Načrtovani proračun občine za leto 2017 je 3,86 milijona evrov. Zgolj za to kratko povezovalno cesto pa naj bi glede na podatke dali dobrih 11 odstotkov vseh načrtovanih letnih prihodkov.

Viri: Občina Semič, Uradni list RS – Portal javnih naročil, Erar (spletni portal Komisije za preprečevanje korupcije).