Počitnice so tu, kako pa zdravstveno zavarovanje?

Zavod za zdravstveno zavarovanje pred začetkom turistične sezone vsem, ki se bodo odpravili v tujino, svetuje, naj si uredimo zdravstveno zavarovanje. Priporočajo, da si pravočasno pridobimo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, s katero se lahko izognemo visokim stroškom za zdravstvene storitve, ki bi jih morda potrebovali na dopustu, to je med začasnim bivanjem v tujini.

S evropsko kartico je mogoče nujne zdravstvene storitve uveljavljati v državah Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP), Švici, pa tudi v Makedoniji, Srbiji, Črni gori, BiH in tudi v Avstraliji.

Postopek uveljavljanja in obseg storitev je odvisen od posamezne države; tako recimo v državah EU velja nekoliko širši obseg, ki ob nujnih vključuje tudi t. i. potrebne zdravstvene storitve.

Evropska kartica praviloma velja eno leto. Upokojencem in po njih zavarovanim družinskim članom ter otrokom do dopolnjenega 18. leta starosti, če niso sami zavarovanci, kartico izdajo za obdobje pet let oz. do dopolnjenega 18. leta starosti.

Na ZZZS letno izdajo več kot pol milijona evropskih kartic. Ravno v obdobju začetka turistične sezone veljavnost poteče kar približno 350.000 karticam.

Zato je treba veljavnost kartice preveriti pred odhodom v tujino in pravočasno naročiti novo, kar je mogoče storiti prek spletne strani zavoda, z mobilnim telefonom, lahko pa tudi osebno v času uradnih ur na izpostavah in območnih enotah zavoda.

Kartica je brezplačna, na naslov zavarovanca bo po pošti prispela v štirih delovnih dneh po opravljenem naročilu.

V nujnih primerih lahko zavarovanci na območni enoti ali izpostavi zavoda zaprosimo za certifikat, ki začasno nadomesti evropsko kartico.

Zavarovanci z evropsko kartico v večini primerov brez težav uveljavljamo zdravstvene storitve. Uveljavljamo jih lahko v zdravstvenih ustanovah oz. pri zdravnikih, ki so del javne, državne zdravstvene mreže.

Pri zasebnih zdravnikih ali na zasebnih klinikah, ki nimajo pogodbe s tujo zdravstveno zavarovalnico, pa moramo stroške storitev poravnati sami, po vrnitvi domov pa bomo lahko uveljavljali povračilo le teh.

Kako je na Hrvaškem?

Na Hrvaškem, kamor se poleti odpravi precej Slovencev, so recimo bile težave z uveljavljanjem storitev izven javne zdravstvene mreže v t. i. turističnih ambulantah. Zato v ZZZS zavarovance, ki bomo dopustovali v sosednji državi, še posebej opozarjajo, naj bomo pozorni na nalepko, da izvajalec sprejema evropsko kartico oz. je pogodbeni partner hrvaškega zavoda, da bi se tako izognili neposrednim plačilom za storitve.

Hrvaška ima tudi posebno telefonsko številko, kamor lahko pokličemo, če bi imeli pri tem težave.

Za uveljavljanje storitev sicer veljajo predpisi države, v kateri zavarovanec poišče pomoč, kar pomeni, da je treba v nekaterih državah določene storitve tudi doplačati. Na Hrvaškem imajo recimo sistem participacije oz. obveznih doplačil, pri obisku zdravnika na primer deset kun, za dan v bolnišnici pa sto kun, a največ do 2000 kun. Tega dela pa slovenski ZZZS zavarovancu ne povrne.

Kako je drugje?

Za države, kjer velja evropska kartica, informacije lahko najdemo na spletni strani ZZZS. Za ostale države, kot so recimo Egipt, Tunizija, Turčija, ZDA, s katerimi Slovenija nima sklenjenih meddržavnih sporazumov in je zato treba storitve nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči plačati iz lastnega žepa, pa bo ZZZS upravičene stroške zavarovancu povrnil na podlagi dokumentacije in originalnih računov. Ker so ti stroški lahko precej visoki, v ZZZS svetujejo sklenitev komercialnega zavarovanja z asistenco v tujini.

Lani je ZZZS zavarovancem na podlagi prejetih zahtevkov povrnil 312.131 evrov, najpogosteje zaradi koriščenja nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev v EU, EGP in Švici izven javne zdravstvene mreže, na primer pri zdravnikih na smučiščih, plažah, hotelih, turističnih ambulantah.

C. R.