Pobuda Anje Bah Žibert za ustanovitev skupine poslancev za pomoč pri reševanju romske problematike

Poslanka Anja Bah Žibert je podala pobudo za ustanovitev skupine poslancev za pomoč pri reševanju romske problematike.

Iz obrazložitve je razvidno, da v Slovenski demokratski stranki v zadnjem času opažajo, da se stanje na področju romske problematike kljub znatnim finančnih sredstvom in naporom različnih deležnikov bistveno ne izboljšuje oziroma se na posameznih področjih celo poslabšuje.

Z romsko problematiko se že dlje časa ukvarja tudi poslanka Anja Bah Žibert. Na seji državnega zbora novembra letos, na kateri so med drugim obravnavali Peto poročilo o položaju romske skupnosti, je kolegom poslancem, še posebej tistim, ki prihajajo iz območij, kjer je romska problematika prisotna, podala pobudo za ustanovitev skupine poslancev za pomoč pri reševanju romske problematike.

Gre za prvo tovrstno pobudo v državnem zboru.

»Začnimo se o tem pogovarjati, začnimo sodelovati skupaj, bodisi na levi ali desni strani, začnimo skupaj sodelovati za to, da bomo ne samo odpirali vprašanja, ampak iskali tudi odgovore. Noben zakon ne bo pomagal, če ne bomo sodelovali,« je dejala poslanka SDS.

Pobuda je bila pozitivno sprejeta. Anja Bah Žibert je to označila kot znak, da imajo poslanci iskreno željo po bolj aktivnem reševanju romske problematike.

Posledično je na vodje in sekretarje vseh poslanskih skupin v Državnem zboru RS tudi formalno naslovila pobudo za ustanovitev omenjene skupine z vprašanjem, kateri poslanci bi želeli v skupini sodelovati. Odgovore pričakuje do torka, 11. decembra 2018.

A. L.