Po premiku urinih kazalcev prešli na poletni čas

(Vir: arhiv)

Ob 2. uri smo urine kazalce premaknili za eno uro naprej, s čimer smo prešli na poletni čas. V Sloveniji urine kazalce premikamo od leta 1983, vsako zadnjo nedeljo v marcu jih premaknemo za eno uro naprej in vsako zadnjo nedeljo v oktobru za eno uro nazaj.

Premikanje ure je bilo uvedeno zaradi boljšega izkoristka dnevne svetlobe.

Evropska komisija je leta 2019 sicer že predlagala ukinitev premikanja ure že z letom 2021, odločitev o tem, kateri čas bodo uveljavile, pa prepustila državam članicam. Zaradi razhajanj držav glede tega, ali želijo uveljaviti zimski ali letni čas, pa je predlog zaenkrat obtičal na Svetu EU.

M. D.