Peticija ZA dostojno bivanje starejših v občini Kočevje

Kočevje (vir: kraji.eu)

V občini Kočevje kroži peticija, s katero želijo izboljšati pogoje bivanja starejših, otrok z motnjami v razoju in invalidov. Občani zato pozivajo k spremembi razmerja sofinanciranja storitve Pomoč na domu s trenutnih 55 % na najmanj nacionalno (državno) povprečje, ki znaša 70,4 %.

Številni starejši, skrbiki otrok z motnjami v razvoju in invalidi so namreč tožili zaradi finančne obremenitve, ki jo le s težavo premoščajo, ko plačujejo storitve pomoči na domu.

Zato je sprožena peticija, “saj lahko uporabnike vsaj malo finančno razbremenimo, če Občina Kočevje spremeni razmerje sofinanciranja storitve”, so sporočili predlagatelji.

Sofinanciranje storitve Pomoč na domu v občini Kočevje namreč trenutno močno zaostaja za nacionalnim povprečjem, kar negativno vpliva na dostopnost in kakovost oskrbe za ranljive skupine prebivalstva. Po podatkih Inštituta RS za socialno varstvo (IRSSV) je namreč povprečno sofinanciranje na nacionalni ravni v letu 2022 znašalo 70,4 odstotka, medtem ko je bilo v Kočevju sofinanciranje le 55 odstotkov. Preostalo morajo uporabniki plačati sami.

V Kočevju s peticijo opozarjajo, da nizko občinsko sofinanciranje povečuje tveganje za socialno izključenost in finančno stisko starejših občanov, invalidov in otrok z motnjami v razvoju. Pomanjkanje ustrezne pomoči lahko vodi do povečanega dela na črno, upada kakovosti storitev in posledično do tesnobe in depresije pri prizadetih osebah.

“Storitev ‘pomoč na domu’ je ključna za zagotavljanje kakovostnega življenja v domačem okolju. Trenutno nizko sofinanciranje v občini pa negativno vpliva na dostopnost te storitve in ogroža socialno vključenost ter dobro počutje starejših, invalidov in otrok,” so povedali predlagatelji.

S spremembo sofinanciranja bo storitev dostopnejša, kar bo zmanjšalo finančne stiske in socialno izključenost ranljivih skupin. Predlagatelji peticije poudarjajo, da je povišanje sofinanciranja nujno za uresničevanje ciljev, ki si jih je občina Kočevje zastavila v Strategiji starosti prijazne usmeritve in aktivnosti.

“Bomo dovolili, da bo strategija ostala le na papirju? Ne. Pomagajte, da strategija zaživi! Dajte svoj podpis za starejše, invalide ali otroke z motnjami v razvoju!” je zapisano v pozivu, ki ga pošiljajo v javnost.

Peticijo lahko podpišemo na povezavi: Peticija za dostojno bivanje starejših v Občini Kočevje

K. R.