Peti protikoronski paket interventnih ukrepov za omilitev in odpravo posledic covida-19

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. (vir: Kabinet predsednika Vlade RS)

Danes je začel veljati tako imenovani peti protikoronski paket zakonov oziroma Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19, ki ga je sprejela vlada pod vodstvom Janeza Janše. 

Zakon je bil v Uradnem listu RS objavljen včeraj. Resorni minister Janez Cigler Kralj je nato predstavil ukrepe na področju trga dela in ostale, ki so vezani na njegov resor, to je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ti ukrepi pomoči, kot je to določila vlada, so:

Ohranjajo se cene oskrbnin v domovih za starejše, saj se iz proračuna krijejo naslednji stroški:

  • enomesečna obvezna strateška zaloga osebne varovalne opreme,
  • sofinancirajo se osebna varovalna oprema in sredstva za dezinfekcijo za delo v sivi in rdeči coni,
  • povrne se izpad prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet.

Peti protikoronski paket ukrepov pomoči prinaša tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na delu doma do konca leta za vse panoge, ki izkazujejo upad prihodkov za vsaj 20 % glede na leto 2019.

Nadomestilo plače zaradi odrejene karantene ali višje sile bo od 1. septembra 2020 dalje mogoče uveljavljati v višini 80 odstotkov plače v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka zaradi otroku odrejene karantene do vključno 5. razreda osnovne šole. Nadomestilo se zagotavlja tudi v primeru varstva otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo stalno varstvo.

Delodajalec lahko z vlogo pri Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) od države zahteva povračilo nadomestila za čas karantene. Pri tem minister opozarja, da naj delodajalci, tudi če ne bodo v roku prejeli potrdila o karanteni, vložijo nepopolno vlogo na ZRSZ in s tem poskrbijo, da ne pride do zamude, po prejemu ustreznega potrdila oziroma odločbe o karanteni pa vlogo dopolnijo. V nasprotnem primeru se bo vloga, ki bo vložena po poteku osemdnevnega roka, štela za zamujeno.

Samozaposlenim, družbenikom, ki so poslovodne osebe, in kmetom zakon zagotavlja zaščito v obliki mesečnega temeljnega dohodka in povračila delnega nadomestila za čas karantene. Oba ukrepa bosta trajala od 1. oktobra do 31. decembra 2020, vlada pa jih bo lahko podaljšala za največ šest mesecev.

Višina mesečnega temeljnega dohodka bo znašala 1100 evrov mesečno za oktober, november in december 2020.

Za upravičence s področja kulture mesečni temeljni dohodek znaša 700 evrov. Prispevke jim že tako poravnava država.

V višini 250 evrov se samozaposlenim povrne tudi izgubljeni dohodek v primeru odrejene karantene.

Pogoj za mesečni temeljni dohodek je upad prihodkov upravičenca v letu 2020 zaradi posledic epidemije za več kot 20 % glede na leto 2019.

Izvajalci prevozov občasnega in mestnega prevoza bodo upravičeni do nadomestila stroškov, ki so jih imeli, ker od 16. marca do 11. maja niso mogli izvajati prevozov.

M. D.