Pešbus v Novem mestu: Ideja, ki naj traja

Pešbus zabavna, varna, predvsem pa zdrava pot v šolo

Od 8. maja do 2. junija 2017 imajo otroci, ki obiskujejo Osnovno šolo Grm v Novem mestu, možnost, da se v šolo podajo s Pešbusom.

Pešbus je pilotni projekt, v sklopu katerega se učenci v šolo odpravijo peš, v organiziranih skupinah, ki jih spremljajo odrasle osebe, po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku. Lani so projekta pilotno dva tedna izvajali v Novi Gorici in dveh ljubljanskih osnovnih šolah. Letos pa so Pešbus uvedli tudi v Mestni občini Novo mesto, kjer je ob grmski osnovni šoli že nekaj dni možno videvati malčke, ki jih na poti v šolo in iz šole spremljajo starejši. Iz mestne občine so sicer sporočili, da je med prostovoljci največ mladih brezposelnih, vključenih naj bi bilo 60 otrok, ki jih spremljajo, sodelovalo naj bi 25 različnih spremljevalcev.

Kdor torej ni vedel, gre za Pešbus. Iz Mestne občine Novo mesto pa so nato sporočili, da je Osnovna šola Grm izkazala največjo pripravljenost za izvedbo Pešbusa.

Projekt je skupaj s projektom Bicivlak, ki v šolo vodi organizirane kolesarske skupine, del programa Zdrav šolar, ki spodbuja aktivno pot v šolo in si prizadeva za zdrav življenjski slog in samostojnost osnovnošolcev. Pobudnik in glavni koordinator projektov Pešbus in Bicivlak v Sloveniji je Marko Peterlin, direktor Inštituta za politike prostora (IPOP), Brigita Zupančič Tisovec, predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje, OE Novo mesto, sodeluje pri programu Zdrav šolar. Marjeta Ferkolj Smolič je koordinatorka projekta Pešbus na OŠ Grm, Branka Bukovec, vodja Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD), pa koordinira prostovoljce. Ravnateljica Osnovne šole Grm je Sonja Simčič.

C. R.