Paket pomoči za omilitev posledic drugega vala epidemije podrobneje

Z današnje seje vlade na Brdu pri Kranju (vir: Twitter)

Poročali smo že, da je vlada na današnji seji sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma t. i. PKP7. Zdaj pa je vlada objavila še sporočilo za javnost.

Glavni cilj predloga zakona je omiliti in odpraviti posledice Covid-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

S predlaganimi zakonskimi ukrepi se bo med drugim pomagalo socialno šibkim, zdravstvu, turizmu, prevoznikom, socialnim in zdravstvenim delavcem.

Sedmi protikorona paket med drugim prinaša:

 • solidarnostni dodatek za upokojence:

– za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini do 510 EUR, bo dodatek znašal 300 EUR,

– za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 510,01 in 612 EUR, bo dodatek znašal 230 EUR, ter

– za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 612,01 in 714 EUR, bo dodatek znašal 130 EUR),

 • enkratni solidarnostni dodatek za otroke (za 1. do 5. dohodninski razred bo dodatek znašal 50 EUR na otroka),
 • enkratni solidarnostni dodatek za študente v višini 150 EUR,
 • izredno pomoč ob rojstvu otroka v višini 500 EUR,
 • dodatek za velike družine s tremi otroki 100 EUR, za družine s štirimi ali več otroki pa bo dodatek znašal 200 EUR,
 • zaposleni, ki imajo plačo do višine dveh minimalnih plač (op. – do okoli 1880 evrov bruto), dobijo 200 EUR dodatka,
 • pomoč in zagotovitev sredstev za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 (40 EUR)
 • sredstva za garancije za bančne kredite,
 • nadomestilo stroškov za izvajalce prevozov (šolski, železniški, avtobusni, občasni prevozi itd.) itd.
 • Tistim, ki delajo v posebno rizičnih pogojih, kot tudi tisti, ki delajo v okviru javnih del, se bo urna postavka povečala za 65 %.
 • Do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije so upravičeni javni uslužbenci v zdravstvu in socialnem varstvu, in sicer v višini 30 % urne postavke njihove osnovne plače.
 • pomoč za vsako prostovoljno gasilsko društvo (PGD) 2000 EUR.

Predlog zakona uvaja začasno denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve za čas trajanja razglašene epidemije za osebe, ki jim je od 18. oktobra 2020 dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas.

Podjetniki in delavci bodo sporazumno odločali, če zaposleni po izpolnitvi pogojev za upokojitev še nadaljuje z delom ali pa se upokoji in omogoči delo nezaposlenim.

S predlogom zakona se izboljšuje položaj širšega kroga upravičencev. Poleg solidarnostnega dodatka za upokojence, predlog zakona predvideva tudi enkratni solidarnostni dodatek za ranljive skupine oseb na podeželju. Do enkratnega solidarnostnega dodatka bodo upravičeni tudi študentje in otroci.

Sredstva za izvedbo množičnega testiranja na prisotnost Covid-19 se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije oziroma sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije. Medicinski pripomočki potrebni v boju proti Covid-19 bodo oproščeni plačila DDV najdalj do 31. decembra 2022.

Vir: 45. redna seja Vlade Republike Slovenije

M. D.