Pa sta šli spet otroški igrišči ali celoletna plača marsikaterega Črnomaljca

Kako upravljajo z našim denarjem

Črnomelj, stavba, v kateri deluje občinska uprava.

Kako so na občini Črnomelj želeli prelisičiti črnomaljsko podjetje TGH in dela za urejanje Majerja predati drugemu podjetju. Zaustavila jih je Državna revizijska komisija, ki je občini naložila še 8.723,07 evra plačila. Če bi v županstvu stvari plačevali iz svojega žepa, bi zagotovo ravnali drugače. Tako pa …

Državna revizijska komisija je 29. maja razveljavila oddajo javnega naročila Občine Črnomelj za delno prenovo infrastrukture na Majerju. Občini je odredila povračilo stroškov postopka v višini 8.723,07 evra, s čimer je občinsko vodstvo spet po nepotrebnem “zapravilo” vrednost vsaj dveh novih igrišč z igrali za predšolske otroke, ki jih v občini močno primanjkuje. Tako kot tudi v otroških vrtcih primanjkuje igrač, da ne govorimo o ostalih, podobno majhnih, a za kakovost vsakodnevnega bivanja nujno potrebnih stvari po črnomaljskih šolah, vrtcih in kar je še tega.

Predvidena dela na Majerju

Občina je 15. februarja 2017 na portalu javnih naročil objavila naročilo za delno ureditev Majerja, natančneje, rekonstrukcijo in preplastitev nekaterih cest, ureditev parkirišča, rekonstrukcijo prometne signalizacije, rekonstrukcijo meteorne kanalizacije v nekaterih cestah, dograditev 14 metrov dolgega vodovodnega omrežja, dograditev 19,40 metra fekalne kanalizacije in rekonstrukcijo javne razsvetljave ob dveh cestah. Z deli naj bi začeli 10. aprila, končali pa 5. septembra 2019. Kako kratkogledi so na občini glede datumov, pa kaže, da niso pričakovali, da se bo kdo od ponudnikov pritožil na njihovo izbiro oziroma vložil zahtevek za revizijo izbire postopka izvajalca.

Pet ponudnikov za izvedbo del

Na javni razpis se je prijavilo pet ponudnikov: Javno podjetje Komunala Črnomelj, TGH, trgovsko gradbena hiša Črnomelj, Proadria Ljubljana, CGP Novo mesto in KOP Brežice. Ponujene cene za izvedbo del so bile od 294.688,63 evra (kolikor je ponudila Komunala), do 348.119,37 evra (ponudba podjetja KOP Brežice).

Izbrali Komunalo Črnomelj

Občina je izbrala Javno podjetje Komunala in pri tem zapisala, da je ta dala najcenejšo ponudbo, vse izpolnila pravilno, priložila vse zahtevane listine in dokazila – skratka, “ponudba izbranega ponudnika (Komunale – op. av.) je glede na razpisana merila najugodnejša”, je bilo navedeno v uradnem dopisu, pod katerim se je podpisala črnomaljska županja.

Na prvi pogled vse v redu. Še več, pohvalno, delo je dobila Komunala, katerega soustanoviteljica je Občina Črnomelj (poleg Občine Semič). No, bodo vsaj delali in zaslužili in bodo morda občani manj udarjeni po žepu. Ampak, žal, ni bilo tako.

TGH pregledala dokumentacijo in občino postavila na laž

Črnomaljsko podjetje TGH, d. o. o., Zadružna cesta 14A, Črnomelj, se je nad izbiro občine pritožilo. Ugotovili so, da s ponudbo Komunale ni bilo vse tako, kot je zatrjevala županja. Imeli so prav, Državna revizijska komisija jim je zdaj pritrdila.

Stvari so vedno skrite v podrobnostih. Podjetje TGH je namreč po pregledu dokumentacije ugotovilo, da Komunala Črnomelj “ni izpolnjevala (dveh) postavljenih referenčnih pogojev za gradnje in za odgovornega vodjo del”. Ugotovili so torej, da Komunala v ponudbi ni predložila takšnih dokumentov, kot so bili zahtevani v razpisu.

Posledično bi morala Občina Črnomelj ponudbo Komunale kot neustrezno takoj zavrniti, saj niso bili izpolnjeni vsi razpisni pogoji. Naslednji najugodnejši ponudnik, ki je res izpolnjeval vse pogoje, pa je bilo podjetje TGH. To podjetje bi morala občina takoj izbrati za izvedbo del, pa tega ni storila in je trmarila tako dolgo, da so ji to zdaj povedali v Državni revizijski komisiji, občane pa bo to stalo vsaj 8.723,07 evra.

Nadalje je TGH po pregledu dokumentacije še razkril, da je Komunala oddala ponudbo skupaj s podizvajalcem. To sicer ni bilo prepovedano, vendar pa Občina Črnomelj tega ni navedla v nobenem svojem dokumentu.

Povedano drugače, Komunala sama teh del sploh ne bi zmogla. Našla si je podizvajalca, pa ne iz Črnomlja, pač pa podjetje TELEG-M, d. o. o., Cesta v Pečale 36, LjubljanaČrnuče. Komunala je torej večinoma zgolj “posodila” svoje ime.

TELEG-M že znano podjetje

Opa, s tem podjetjem smo se že srečali v preteklih dneh. O njem smo poročali pri predstavitvi Računskega sodišča RS o reviziji delnega poslovanja Občine Metlika. Prav za to podjetje so namreč revizorji ugotovili, da mu je občina na podlagi 3 naročilnic oddala dela za območje Suhorja. Nezakonito. Morali bi namreč objaviti javno naročilo, kjer bi bili ponudniki lahko v enakopravnem položaju. Gre torej za izbranca. Nekoga! V konkretnem, metliškem, primeru je šlo sicer za okrog 63 tisoč evrov (razdeljenih na 3 naročila), v nadaljevanju pa smo na portalu ugotovili, da je podjetje sodelovalo tudi pri nedavni izgradnji belokranjskega vodovoda. Tega zaenkrat revizorji Računskega sodišča RS še niso preverjali, po dostopnih podatkih pa že imajo pobudo za pregled na svoji mizi.

In prav na dela ljubljanskega podjetja TELEG-M pri belokranjskem vodovodu so se zdaj sklicevali v Komunali. Ponudbi za črnomaljsko cono Majer je Komunala namreč predložila 2 zahtevani referenci tega podjetja, občina je to sprejela, podjetje TGH pa je temu oporekalo. Podjetje TGH je občini tudi očitalo, da je pri izbiri ravnala v nasprotju z lastno razpisno dokumentacijo.

Občina zahtevek TGH zavračala, Državna revizijska komisija ga je potrdila

TGH je vložil zahtevek za revizijo, občina ga je “kot neutemeljenega” zavrnila in šlo je na Državno revizijsko komisijo. Občina je bila nato že bolj molčeča, pred komisijo se do navedb podjetja TGH ni več opredeljevala. Revizijska komisija je nato stvari temeljito preverila in dala prav – podjetju TGH iz Črnomlja. Pritrdili so njihovim pritožbenim in občini pa naložili vračilo 8.732,07 evra stroškov za ta postopek.

Sodeč na to bo dela zdaj na Majerju izvajalo črnomaljsko podjetje TGH, občina Črnomelj pa je občanom in občankam zaradi svojega ravnanja povzročila najmanj za 8.732,07 evra dodatnih stroškov. Kdo ji je pravno svetoval pri tem, bomo lahko šele ugotavljali. Čez nekaj tednov.

  • Državna revizijska komisija je svoj sklep obširno in strokovno razložila, sklep je viden tukaj.

Kdo je podjetje TELEG-M? Podjetje z najslabšo oceno poslovanja

Ker gre za nam že znano podjetje, smo nato v uredništvu preverili, koliko je Občina Črnomelj doslej sodelovala neposredno s podjetjem TELEG-M, telekomunikacijske storitve, d. o. o., in kdo stoji za njim. In ugotovili naslednje:

Lastnika podjetja sta Milovan (99-odstotni delež, tudi direktor) in Nada Gazibarić (1-odstotni delež) iz Ljubljane. Prihodki podjetja so bili daleč največji v letu 2015, ko so presegali 18 milijonov evrov, lani je bilo teh za 9,7 milijona evrov. Ob tem so imeli lani vsega 16.656 evrov dobička. Njihova bonitetna ocena je E 2 +. Po strokovni metodologiji pa črka E pomeni najslabšo oceno poslovanja podjetja v preteklem letu. Najvišja ocena je A.

S Komunalo že “stari” prijatelji

Nadalje smo ugotovili, da je podjetje TELEG-M s črnomaljsko Komunalo že sodelovalo. Bili so njihovi podizvajalec pri ureditvi 768 metrov kanalizacije v Dolnjih Gribljah, otvoritev je bila februarja 2017. Renata Brunskole, nekdanja metliška županja, pa je novembra 2009 razkrila, da so vse tri belokranjske občine po javnem razpisu za izgradnjo vodovodnega sistema v občinah Črnomelj, Semič in Metlika ter kanalizacijskega sistema v občini Metlika, izbrale izvajalca del. To je bilo podjetje Riko, (tudi o tem smo že poročali v članku o revizorskih ugotovitvah za Občino Metlika), da pa v skupnem nastopu sodelujeta še ljubljanski podjetji TELEG-M in Pro Adria (očitno kot podizvajalca). Dodajmo, da je bilo nato posebno v delu Mavrlena, Dobličke Gore in Stražnjega vrha slišati, da so bili pri tem še ostali (podpod)izvajalci. Obstajale naj bi tudi fotografije Jureta Jankovića na nekaterih območjih. Vezi naj bi šle torej precej širše. Belokranjski vodovod je zaključen, Komunala Črnomelj pa s podjetjem TELEG-M očitno nadaljuje svoje sodelovanje. Na podlagi znanih podatkov lahko torej sklepamo, da se je TELEG-M zelo usmeril na dela v Beli krajini, konkretneje v Metliki in Črnomlju. Do zdaj za njih zelo uspešno.

In kdo je podjetje TGH? Bistveno boljše od črnomaljske izbire

V letu 2015 so dosegli 13,2 milijona evrov prihodkov, v letu 2016 pa 9,5 milijona evrov. Imeli so povprečno 51 zaposlenih in 56.767 evrov dobička. Dosegajo precej višjo dodano vrednost od podjetja TELEG-M. Njihova bonitetna ocena je C 2 ++, kar je bistveno boljše od ocene za TELEG-M.

Črnomaljci podjetje sicer poznajo kot naslednika nekdanjega Begrada, ki je v času velike finančno-gospodarske krize zašlo v velike poslovne težave in je v stečaju. Podobno kot večina ostalih velikih gradbenih podjetij v Sloveniji. Vendar pa so stvari reševali z novim podjetjem, ki delo uspešno nadaljuje, kar kažejo tudi ugodni rezultati poslovanja. Slednji kažejo tudi na precej bolj zdravo podjetje od ljubljanskega podjetja TELEG-M.

Kaj pa Komunala?

Komunala je javno podjetje, kar pomeni podjetje v lasti občanov. Sama del na Majerju ni mogla prevzeti. Iskala je podizvajalca, lahko bi ga našla zgolj nekaj metrov stran. Ampak ne, njihovi izbranci so bili stari znanci iz Ljubljane. In kdo vodi Komunalo? Direktor je Samo Kavčič, član nadzornega sveta pa je kar Janez Perušič, zaposlen celo v TGH.

Tudi Občina Črnomelj ima rada TELEG-M: nakazala mu je že 530.760,69 evra

Preverili smo še nakazila in ugotovili, da je Občina Črnomelj doslej podjetju TELEG-M, d. o. o., Ljubljana, v vsega dveh letih nakazala 530.760,69 evra. Nakazil je bilo 15, začelo se je decembra 2014, zadnje nakazilo je bilo decembra 2016, v višini 85.350,22 evra.

Kaj pa podjetju TGH, trgovski gradbeni hiši, Črnomelj?

Občina Črnomelj mu je doslej nakazala 311.255,79 evra. V času od novembra 2010 do zdaj so bila 102 nakazila. Največje je bilo junija 2015, s 77.813,90 evra še vedno nižje kot zadnje decembrsko nakazilo podjetju TELEG-M. In gre za čas skoraj 7 let, pri podjetju TELEG-M pa za čas zgolj dveh let.

Še nekaj o podjetju TELEG-M? Poti res vodijo v Ljubljano

Največji nakazovalec denarja na njegov račun je Občina Metlika (doslej 2,32 milijona evrov). Sledi Javno podjetje Energetika Ljubljana (655 tisoč), tretje v vrsti pa je že Javno podjetje Komunala Črnomelj (538 tisoč), nato Občina Črnomelj (530 tisoč) in šele na 6. mestu je bogata Mestna občina Ljubljana, ki jim je doslej nakazala 480 tisoč evrov. Njihova zlata jama so torej Metlika, Črnomelj in Ljubljana.

Za konec, nauk te zgodbe: Koga Občina Črnomelj podpira, komu daje delo, kako oddaja dela in za kaj zapravlja davkoplačevalski denar? Dela v dobro občanov? Mnenje si naj ustvari vsak sam.

  • Razpis za dela na Majerju je viden tukaj.
  • Odločitev o oddaji javnega naročila je vidna tukaj.

Viri: Državna revizijska komisija, Ajpes, Erar, Gvin.com (Bisnode), Računsko sodišče RS in drugo.

T. H.