Otočec: Popolna zapora na Šolski cesti pri osnovni šoli

(vir: MO NM)

Jutri, v sredo, 14. septembra 2022, se začnejo gradbena dela za ureditev prometno varne šolske poti od naselja Lešnica do Osnovne šole Otočec.

Dela bodo predvidoma potekala v treh etapah in bodo najprej stekla na Šolski cesti na odseku od križišča pri Osnovni šoli Otočec do križišča za naselje Jelše (pri podvozu avtoceste), kjer bo vzpostavljena enotedenska popolna zapora.

Obvoz bo urejen po lokalni cesti Lešnica–Otočec in po državni cesti Novo mesto–Otočec.

Predvidoma konec septembra bodo sledila dela na odseku od križišča v naselju Lešnica do križišča pod državno cesto Novo mesto–Otočec, tretja etapa pa se bo od tu nadaljevala do križišča za naselje Jelše, o prometni ureditvi pa bo Mestna občina Novo mesto, ki s to investicijo celovito ureja prometno varno šolsko pot na območju otoške osnovne šole, dodatno obveščala.

V sklopu investicije v vrednosti 184.000 evrov bo od naselja Lešnica do Osnovne šole Otočec na novo zgrajenih 750 metrov cestne razsvetljave, 160 metrov manjkajočega pločnika na Lešnici, kjer bo urejena tudi avtobusna postaja, šolska pot pa bo varnejša še z dvema novima prehodoma za pešce.

Vsa dela bodo predvidoma zaključena konec novembra.

Osnovna šola Otočec

M. D.