Osilnica: Namenu predali novo osrednjo čistilno napravo

Osilnica (vir: izletko.si)

V Osilnici so namenu predali novo osrednjo čistilno napravo. Zgradili so jo, ker je bila zdajšnja, zgrajena leta 1978, po besedah županje Alenke Kovač dotrajana in tako ni delovala, kot bi morala. Od nove si obetajo večjo zmogljivost in predvsem čistejše okolje.

“Pomembno se nam zdi, da so vode čiste. V Osilnici imamo kraški svet, kar pomeni, da se na koncu vse vode zberejo in pristanejo v Kolpi. Ta je naš naravni biser, zato ga želimo ohraniti čistega in neonesnaženega,” je kot razlog za gradnjo pred časom za STA navedla županja.

Na novo čistilno napravo je mogoče priključiti 370 enot. Nanjo bodo priključena gospodinjstva iz Osilnice in bližnjih Sel, za ostale kraje pa bodo po besedah županje v občini naslednje leto razpisali razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav.

Čistilna naprava je stala 80.000 evrov, od česar je občina 80 odstotkov sredstev dobili preko programa LAS (Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe), ostalo pa je zagotovila sama.

Dela je izvedlo podjetje AMT projekt inženiring iz bližnje Fare, izbrano preko javnega povabila.

Občina Osilnica, ki je z okoli 350 prebivalci po številu prebivalstva najmanjša občina v državi, občinski praznik praznuje 1. maja, na dan ko je leta 1363 oglejski patriarh Ludovik della Tore v Vidmu izdal listino, s katero je potrdil samostojnost osilniške župnije.

K. R.