V SDS predstavili priporočila vladi za takojšnje reševanje položaja kmetov

Poslanka Alenka Helbl in poslanec Tomaž Lisec

Danes ob 12. uri se bo v državnem zboru začela izredna seja, na kateri bodo poslanke in poslanci obravnavali predlog priporočila za takojšnje reševanje položaja slovenskih kmetov, ki jim vlada močno omejuje kmetovanje in s tem tudi ohranjanje slovenske krajine.

Priporočila so pripravili v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke (SDS), o njih so včeraj razpravljali na pristojnem odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, koalicija Svoboda pa je vse zavrnila.

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in razpravo je včeraj nekaj minut pred začetkom seje dobil tudi mnenje vlade, iz katerega je razvidno, da zavračajo vsa priporočila SDS, sanj naj bi se vse aktivnosti menda že izvajale. »A kmetje in stroka menijo drugače,« je opozorila poslanka Alenka Helbl (SDS).

Poslanec Tomaž Lisec je med drugim povedal, da so bili poslanci koalicije tudi proti podpori mladinskemu svetovnemu tekmovanju v čebelarstvu. Zagotoviti bi morali 150 tisoč evrov, pa jih v vladi niso našli. Opozoril je še, da vlada v rebalansu proračuna za leto 2023 predvideva kar 10 milijonov evrov manj za področje razvoja podeželja. Nadalje je vlada pri pomoči glede energentov iz zakona izpustila kar 50 tisoč kmetov, ki nimajo statusa pravnih oseb.

Poslanec je opozoril še na spremembe predloga zakona o zaščiti živali, ki je spodbudil kmete, da so prišli s traktorji v Ljubljano. Povedal je, da SDS sprememb tega zakona ne podpira. Nasprotujejo tudi, da policija preverja kmete. Opozoril je še na fiasko z odkupom pšenice.

Poslanec Jožef Jelen (SDS) pa je dejal, da bi morali famozni zakon o zaščiti živali umakniti iz postopka sprejemanja, saj je to znak nezaupnice tako za rejce in kmete kot veterinarje, saj bi po tem zakonu ljudje s 40-urnim tečajem izvajali nadzor nad kmeti.

V SDS ugotavljajo, da je koalicija Svoboda (Gibanje Svoboda, SD in Levica) v zadnjem letu sprejela vrsto predlogov, ki pa so šli zgolj v smeri zatiranja slovenskega kmeta. Vse, kar so sprejeli, ni bilo sprejeto v dogovoru s kmeti niti ni oblikovano za kmete.

Tomaž Lisec je predstavil še naslednje podatke: V Sloveniji se je s kmetijsko dejavnostjo leta 2020 ukvarjalo 8 % kmetijskih gospodarstev manj kot leta 2010, število kmetijskih gospodarstev s travniki in pašniki se je zmanjšalo za 6 %, število kmetijskih gospodarstev s trajnimi nasadi za 13 %, število kmetijskih gospodarstev z vinogradi za tretjino, same površine z vinogradi pa so se zmanjšale za 14 %.

Vlada pa s svojimi okrepi ogroža okoljske cilje, vodi v zaraščanje kmetij, opuščanje kmetovanja, širjenje zveri in tujerodnih vrst, obenem pa kmete dodatno finančno obremenjuje.

V SDS zahtevajo, da je treba zagotoviti pomoč kmetijstvu ter z njimi sodelovati pri pripravi ukrepov in zakonodaje.

Na včerajšnjem odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predloga 8 priporočil SDS za reševanje slovenskega kmeta koalicijski poslanci niso podprli. ZA so glasovali v SDS in NSi. PROTI so glasovali poslanci Svobode, SD in Levice.

Glasovanje je bilo naslednje:

 

Priporočila SDS, o katerih so razpravljali včeraj in bodo tudi danes:

  1. Vlado pozivamo, da nemudoma prilagodi okoljske zahteve za kmetovanje na območju Nature 2000 na način, da kmetom ne bodo onemogočale kmetovanja. Hkrati pa naj Vlada Republike Slovenije takoj začne uradni postopek za zmanjšanje obsega ozemlja Republike Slovenije v Naturi 2000.

2.  Vlado pozivamo, da zagotovi, da bo podnebne in okoljske ukrepe iz strateškega načrta  Skupne kmetijske politike možno izvesti na kmetu dostopen način ter da bodo uporabni, izvedljivi ter trajnostni, finančna sredstva iz naslova skupne kmetijske politike pa naj se v celoti obdržijo v kmetijstvu oz. kmetijskem sektorju.

3.   Vlado pozivamo, da ne uvaja novih davčnih bremen ter zagotovi, da bodo plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) v celoti izvzeta iz plačila dohodnine.

4.   Vlado pozivamo, da vsa neposredna plačila in ostala sredstva v kmetijstvu uskladi z inflacijo.

5.   Vlado pozivamo, da nasprotuje sprejetju predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev.

6.   Vlado pozivamo, da nemudoma pripravi zakonske spremembe za zaščito najboljših kmetijskih zemljišč in njihovo ohranitev za proizvodnjo hrane ter postavi prehransko varnost Slovenije za prioriteto svojega delovanja.

7. Vlado pozivamo, da sprejme ukrepe za ureditev verige vrednosti preskrbe s hrano in zagotovi pravične cene za kmete.

8.   Vlado pozivamo, da zagotovi zmanjšanje populacije zveri in divjadi na nosilno kapaciteto okolja ter v prihodnosti učinkovito upravlja z zvermi in divjadjo na način, da se zaščiti prebivalstvo in omogoči varno kmetovanje.

M. D.