OŠ Loka: V Črnomlju zavrelo

Osnovna šola Loka, kmalu zgodovina. (vir: arhiv)

Predstavniki Sveta zavoda in Sveta staršev Osnovne šole Loka Črnomelj, ki je tudi največja v občini, so na današnji novinarski konferenci predstavili zahteve po takojšnji pospešitvi gradnje nove osnovne šole v Loki. Zapleta se na resornem ministrstvu, ki ga vodi Jernej Pikalo iz vrst SD.

Šola je bila zgrajena leta 1967, ob toči leta 2018 še dodatno poškodovana, vlada je nato sprejela sklep, da bo izgradnja šole financirana iz državnih sredstev v primeru elementarnih nesreč, resorno ministrstvo pa postopke zavlačuje v nedogled.

Člani obeh svetov opozarjajo, da je stanje šolske stavbe izredno nevarno za otroke, vsakršno zavlačevanje ministrstva pri gradnji nove pa je nedopustno. Navajajo, da vodstvo šole na obstoječe stanje opozarja že vrsto let. Svet zavoda je zato na ministrstvo naslovil že več dopisov in sklepov, s katerimi jih je pozival, naj gradnjo pospešijo. Vendar se ministrstvu ni zdelo vredno niti toliko, da bi jim odgovorili na pozive.

Šolsko stavbo je pred dvema letoma (junija 2018) močno poškodovala tudi toča. V Črnomelj je prihitel takratni predsednik vlade Miro Cerar (bile so ravno volitve) in obljubil urgentno pospešitev gradnje. In pri tem je ostalo. Konkretnih premikov ni bilo.

Staršem otrok je prekipelo: Krivda je v vladi

Od resornega ministrstva zahtevajo konkretne odgovore. Navajajo, da sta vodstvi Občine Črnomelj in Osnovno šole Loka pravočasno pripravili vso zahtevano dokumentacijo in zavzeto sodelovali pri usklajevanju potrebne dokumentacije za novo šolo, vendar od ministrstva v vseh teh letih še vedno niso prejeli sklepa o financiranju gradnje šole.

Na današnji novinarski konferenci sta sodelovali mag. Maja Kocjan, predsednica Sveta zavoda in Renata Lozar, predsednica Sveta staršev Osnovne šole Loka. Navzoča je bila tudi ravnateljica Damjana Vraničar.

Mag. Maja Kocjan

Maja Kocjan je dejala, da so razmere v šoli izredno nevarne. “Že pred tem so iz stropa odpadali ometi, učilnice je ob nalivih zalivalo, okna odstopala od zidu in je pihalo v učilnice. Po neurju poleti 2018 pa so zadeve samo še slabše. Lahko si samo predstavljate, kakšna katastrofa se lahko zgodi v šoli kjer je del strehe prekrit že dve leti s polivinilom,” je dejala.

Povedala je tudi, da je črnomaljska občina na podlagi javnega razpisa v letih 2015 – 2017 pridobila projektno dokumentacijo za gradnjo nove šole in delno rekonstrukcijo starega dela. Za projekt so v marcu 2018 pridobili tudi gradbeno dovoljenje.

Po neurju je šolo junija 2018 obiskal takratni predsednik vlade dr. Miro Cerar in na vladi so sprejeli sklep, da bo šola financirana iz državnih sredstev v primeru elementarnih nesreč.

“Leta 2018 je nato Ministrstvo za šolstvo znanost in šport želelo, da se opravi revizija obstoječega in popravke na projektu,” je povedala Kocjanova.

Renata Lozar, predsednica Sveta staršev, je poudarila, da sta občina in vodstvo šole Svet staršev redno obveščala o poteku projekta, zagotavljali so jim, da se stvari premikajo. Zato se je tudi tako dolgo čakalo z novinarsko konferenco. Pika na i je bila nato odločba zdravstvenega inšpektorata v oktobru 2019, iz katere je razvidno, da je treba učilnice obnoviti ali pa jih od septembra 2020 dalje ni dovoljeno več uporabljati.

“Pričakujemo, da bosta ministrstvo in občina z roko v roki v dobrobit naših otrok pristopila k urgentnemu reševanju tega problema,” je poudarila Lozarjeva.

Na današnji novinarski konferenci je sodelovala tudi ravnateljica Damjana Vraničar, ki je predstavila kronologijo poteka dogodkov in podprla Svet staršev in Svet zavoda.

Poleti 2018 se je začelo usklajevanje. Člani sveta zavoda in sveta staršev pa so prepričani, da so usklajevanja projekta časovno predolga in jih ministrstvo zavlačuje.

Projektno nalogo so namreč v tem času že večkrat preoblikovali in “prevečkrat se zgodi, da se ustavlja na nepomembnih zadevah”, je opozorila Kocjanova.

Gre za varnost in zdravje otrok, zaposleni in starši pa ne morejo mirno čakati, da se zgodi katastrofa.

Povedala je, da je Svet zavoda že v mesecu oktobru 2018 naslovil pismo takratni Vladi RS in ministrstvu za šolstvo, znanost in šport poziv naj se gradnja šola zaradi nevarnih razmerah urgentno pospeši. Odgovora niso prejeli. Ne glede na to so isti poziv ponovili na iste ustanove tudi v oktobru 2019. Tudi na ta poziv niso prejeli nobenega odgovora.

Nato so se odločili, da v decembru 2019 člani sveta zavoda in sveta staršev napišejo skupno pismo resornemu ministru Jerneju Pikalu, kjer so mu dali jasno na znanje, da bodo v primeru, če se stvari ne bodo konkretno premaknile, o tem in stanju v Črnomlju seznanili širšo javnost.

Pikalo jih je nato obtožil izvajanja pritiska in da si ne prizadevajo za zagotavljanje ustreznih standardov kakovosti. Članom je prekipelo, Pikalov odgovor ostro obsojajo.

Kocjanova je navedla dva primera, o katerih je potekala razprava na različnih sestankih z ministrstvom, stvari naj bi odražale »ustrezne standarde kakovosti«.

  • Na enem izmed sestankov je bilo govora predvsem o tem ali se bodo obdržala drevesa v bližini šole ali ne.
  • Nekaj časa so trdili, da je preveč kvadrature, po novem zahtevanem projektiranju je te še več.

“Vse navedeno več kot očitno nakazuje, da se z gradnjo odlaša,” je dejala Maja Kocjan, predsednica Sveta zavoda OŠ Loka.

Zaključek je, da zaposleni in starši ne nameravajo več križem rok čakati, da se zgodi katastrofa. Zahtevajo, da se projektna naloga v najkrajšem možnem času potrdi in se prične gradnja šole.

Na novinarski konferenci so predstavili tudi mnenja različnih inšpektoratov.

Dodajmo, da danes ob 12. uri na ministrstvu poteka sestanek s črnomaljskim županom in ravnateljico osnovne šole. Župan Andrej Kavšek pričakuje, da bo zaključna projektna naloga potrjena. Ali bo temu res tako, bomo spremljali.

Še nekaj fotografij, ki dokazujejo, v kakšnih pogojih se v največji črnomaljski osnovni šoli Loka (stari 53 let) izobražujejo otroci:

Osnovna šola Loka v Črnomlju

C. R.