OŠ Loka: Ministrstvo čaka na recenzijo projekta, šele nato bodo odločali, kolikšno bo sofinanciranje

Osnovna šola Loka, kmalu zgodovina. (vir: arhiv)

Danes smo objavili članek o postopkih in zapletih pri izgradnji nove nadomestne šole v črnomaljski Loki, kjer občinanačrtuje, da bo država izgradnjo podprla v višini okoli 8 milijonov evrov. V teku dneva pa smo prejeli še dodatne informacije z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Članek je bil objavljen tukaj: dejanski-razlogi-za-zaplete-pri-gradnji-osnovne-sole-loka/

Ministrstvo smo namreč vprašali, ali imajo denar za gradnjo šole v Loki že zagotovljen in koliko je tega. Sporočili so nam, da je Direktorat za investicije 21. decembra 2018 Občini Črnomelj posredoval mnenje na spremembo Projekta za izvedbo – PZI (avgust – oktober 2018) za rušitev, rekonstrukcijo in novogradnjo osnovne šole.

Na podlagi ugotovitev iz analize prejete projektne dokumentacije mora občina za namen odločanja o sofinanciranju zadevne gradnje iz državnega proračuna, skladno s sklepom Vlade RS z dne 14. junija 2018, pridobiti recenzijo projekta, torej strokovno mnenje glede na kakovost načrtovanih rešitev.

Na ministrstvu zdaj pričakujejo odziv občine, ki se mora kot investitor odločiti o načinu nadaljevanja projekta. Po mnenju strokovne službe ministrstva proces projektiranja še ni končan, šele recenzija projekta bo lahko osnova za odločanje o dokončni projektni rešitvi.

Usklajena projektna dokumentacija pa je v nadaljevanju podlaga za izdelavo investicijske dokumentacije, v kateri bo podan predlog glede sofinanciranja iz državnega proračuna.

Ko bo potrjena investicijska dokumentacija, bo ministrstvo podalo predlog za vključitev projekta v Načrt razvojnih programov (NRP) državnega proračuna, kar potrdi Vlada RS. Sklep vlade o vključitvi projekta v NRP je nato podlaga za vključitev v proračun ministrstva.

Če povzamemo, v tem trenutku ministrstvo čaka na recenzijo projekta, ki jo mora predložiti občina, kar bo podlaga za nadaljnje odločanje o sofinanciranju iz državnega proračuna.

J. M.