Odziv: “Se je predsednik vlade v funkciji ministra za zdravje ustrašil ustnih poslanskih vprašanj?”

Robert Golob, državni zbor, 18. september 2023 (vir: Zajem zaslona)

Za 12. redno sejo državnega zbora, ki je bila danes, 18. septembra 2023, so predsedniku vlade v funkciji ministra za zdravje Robertu Golobu ustna poslanska vprašanja iz tega resorja napovedali štirje poslanci iz Poslanske skupine SDS, poslanec iz NSi ter poslanka iz SD. 

Vendar pa je iz državnega zbora zjutraj, na dan seje, prišlo sporočilo, da bo predsednik vlade tega dne odsoten od 13. ure dalje.

Slednje predstavlja kršitev 241. člena Poslovnika DZ. Ta namreč narekuje, da mora predsednik vlade ali minister ali generalni sekretar vlade svojo odsotnost pri obravnavi poslanskih vprašanj na seji državnega zbora najaviti najkasneje pet dni pred začetkom seje državnega zbora.

Slovenska javnost, predvsem pacienti in pacientke so zaradi odsotnosti predsednika vlade v funkciji ministra za zdravje prikrajšani za več odgovorov, saj so poslanci pripravili pomembna vprašanja, ki se dotikajo zdravstva:

– Jelka Godec – glede smernic zdravstvene politike za leti 2024 in 2025;

– Karmen Furman – glede področja duševnega zdravja;

– Zvone Černač –  glede investicij na področju javnega zdravstva;

– Tomaž Lisec  – glede (ne)reševanja problematike delovanja službe nujne medicinske pomoči in satelitskih urgentnih centrov;

– Janez Cigler Kralj – glede uvedbe pilotnega projekta za izboljšanje učinkovitosti javnih zdravstvenih zavodov;

– Bojana Muršič – glede Urgentnega centra Ptuj.

Glede na 235. člen Poslovnika DZ lahko minister manjka le zaradi obveznosti v institucijah Evropske unije ali zaradi mednarodnih obveznosti.Uradnega obvestila o odsotnosti ministra Goloba ni bilo. Zato se poslanci upravičeno sprašujejo, ali se je Robert Golob nemara ustrašil vprašanj oz. je želel skriti svojo pasivnost na tem področju ali ga je zaustavila kakšna zadeva zasebne narave?

Menijo, da je slovenska javnost upravičena do odgovora, zakaj si je predsednik vlade privoščil kršitev Poslovnika Državnega zbora RS oz. če je bežal – pred kom ali čem je bežal.

Na podlagi navedenih dejstev pričakujejo, da bo prvi minister dr. Golob svoje ravnanje javnosti ustrezno pojasnil.

M. D.