Odmevno: Plače, pokojnine, gospodarska rast navzgor

(vir: pixabay,com)

Zadnje objavljeni podatki o rasti neto plače zaposlenih v Sloveniji in pokojninah kažejo na precejšnjo rast obeh prihodkov državljanov. Povečuje se tudi gospodarska rast, makroekonomisti so celo popravili letošnje napovedi navzgor. Po brezposelnosti pa se Slovenija nahaja v samem svetovnem vrhu.

Zadnje objavljeni podatki Statističnega urada RS, Urada za makroekonomske analize in razvoj in OECD so naslednji:

– Povprečna mesečna neto plača zaposlenih v Sloveniji je bila v letu 2020 za 5,4 % višja kot v letu 2019, znašala je 1252 evra.

Podatki za prvo polletje 2021 pa kažejo, da je bila letos neto plača 1274 evrov in za 6,9 % višja kot v prvem polletju 2020.

Pokojnine so se v letu dni povečale za 7,7 %.

– Za letos makroekonomisti napovedujejo 6,1-odstotno gospodarsko rast, ta bo za 2 % višja kot je bil padec v lanskem letu.

Brezposelnost: Slovenija je na svetovni lestvici država z najnižjo stopnjo brezposelnosti, nahaja se na 7. najboljšem mestu. To je dosegla navkljub pandemiji in birokraciji

Podatki o stopnjah brezposelnosti, ki jih je objavila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), za vodilne svetovne državam, so naslednji:

  • Češka republika: 2,8 %
  • Japonska:          2,8 %
  • Nizozemska:      3,1 %
  • Koreja:              3,3  %
  • Poljska:             3,4 %
  • Nemčija:           3,6 %
  • Slovenija:        4,1 %
Brezposelnost v državah, Slovenija med 7. najboljšimi. (vir: OECD)

Vse to pomeni, da ima Slovenija realno podlago za povečevanje blaginje.

Iz podatkov je tudi je razvidno, da so bili ukrepi, ki jih je vlada sprejemala v času epidemije, pravočasni in pravilni. Podatki o brezposelnosti tudi pokažejo, da je vlada podjetjem odvzela večji del bremena, ki bi jim ga v času epidemije predstavljali delavci, za katere zaradi zapiranj gospodarstev po svetu ne bi bilo dela. Med drugim je za take delavce subvencionirala prispevke in zagotavljala večji del plače.

Tako je njihova delovna mesta ohranila, podjetja pa so tudi obdržala potrebni kader za čas, ko so se gospodarstva začela znova odpirati.

J. M.