Odlično plačani in nagrajeni zaposleni v policiji, novi podatki o plačah

(vir: policija.si)

Ministrstvo za notranje zadeve je ponovno objavilo podatke o plačah zaposlenih, tokrat za marec, javno objavo plač so napovedali že ob začetku stavke policistov. Javno so objavljeni zadnji podatki o bruto plačah javnih uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve (MNZ), Policije in Inšpektorata RS za notranje zadeve.

Podatki kažejo, da so zaposleni v okviru ministrstva, policije in inšpektorata, vključno s kriminalisti, izredno dobro plačani in nagrajeni.

Na seznamu je 8650 prejemnikov plače. Najvišja bruto plača je 7765 evrov, v tem znesku je upoštevanih dobrih 553 evrov dodatka za uspešnost in 1511 evrov covid-dodatka za delo v rizičnih razmerah.

Po zadnje objavljenih statističnih podatkih je povprečna bruto plača v Sloveniji 1977,20 evra. V to so všteti vsi dodatki. Neuradno tudi velja, da povprečno plačo praviloma prejema zaposleni z visokošolsko izobrazbo, to je 7. stopnjo izobrazbe.

Podatki o plačah na ministrstvu, v policiji in na inšpektoratu pa kažejo, da je prejemnik povprečne plače v tem resorju šele na 7050. mestu.

To pomeni, da plačo, nižjo od povprečne v državi, prejemale 1600 zaposlenih na ministrstvu, v policiji in inšpektoratu. Kar 119 zaposlenih ima višjo plačo od generalnega direktorja Policije dr. Antona Olaja. Višjo plačo od ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa ima 51 zaposlenih. Najbolje plačani v Policijski upravi Novo mesto je s plačo 6123 evrov bruto na 25. mestu, to je direktor Janez Ogulin.

Seznam plač je dostopen tukaj: Place-MNZ_marec-2021.pdf (gov.si)

Bruto plače zaposlenih na ministrstvu, v policiji in inšpektoratu

V preglednici so prikazane bruto plače javnih uslužbencev ministrstva z organoma v sestavi za marec 2021, razen tistih, ki opravljajo delo prek javnih del, in tistih, ki so prejeli plačo, nižjo od minimalne bruto plače (1024,24 evra). Plačo nižjo od minimalne plače lahko prejmejo praviloma le tisti, ki zaradi različnih osebnih okoliščin opravljajo delo v krajšem delovnem času, zato bi razkritje teh podatkov lahko predstavljalo razkritje občutljivih osebnih podatkov.

Prikazani so podatki o dejanski bruto plači javnih uslužbencev, ki vključuje:

  • osnovno plačo,
  • del plače za delovno uspešnost,
  • vse dodatke, ki so bili javnim uslužbencem izplačani 1. aprila 2021.

V znesek niso vključena povračila in nadomestila stroškov v zvezi z delom (na primer povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, regres za prehrano, povračila stroškov na službenem potovanju in podobno).

Dodatki

Javni uslužbenci v času epidemije COVID-19 prejemajo tudi dodatek za rizične razmere, zato so plače v tem obdobju višje, kot bi bile sicer. Javni uslužbenci so na podlagi veljavnih predpisov upravičeni tudi do plačila redne delovne uspešnosti, na podlagi različnih stavkovnih sporazumov pa tudi do plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

V preglednici je zato posebej prikazana še višina plačila za delovno uspešnost in dodatka za delo v rizičnih razmerah (za delo opravljeno v času epidemije). Oba zneska sta že vključena v prikazano bruto plačo javnega uslužbenca.

Povprečni odstotek dodatka za rizične razmere, obračunan pri plači za marec 2021, je:

  • v ministrstvu za notranje zadeve 12,52 odstotka,
  • v policiji 21,04 odstotka in
  • v Inšpektoratu RS za notranje zadeve 15,90 odstotka.

V državni upravi je izplačilo plač praviloma 5. v mesecu, vsi navedeni dodatki in nadomestila so praviloma obračunani za februar 2021. V bruto plači so lahko zajeti tudi poračuni plač dodatkov za pretekle mesece.

Objavljamo seznam prvih 150 najbolje plačanih:

Vir:  MNZ

Seznam plač je dostopen: Place-MNZ_marec-2021.pdf (gov.si)

M. D.