Odgovori na najpogostejša vprašanja glede prejemanja različnih vrst štipendij

Fotografija je simbolična. (vir: arhiv)

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo nabor najpogostejših vprašanj in odgovorov, ki so vezani na podeljevanje oziroma nadaljnje prejemanje različnih vrst štipendij.

Ministrstvo je zbralo kar 42 najpogostejših vprašanj in pripravilo odgovore na njih.

Štipendije ureja zakon o štipendiranju, nadalje poznamo zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter pravilnika o dodeljevanju državnih in Zoisovih štipendij. Poznamo državno štipendijo in Zoisovo štipendijo, odločata pa Center za socialno delo in Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS.

V odgovorih so pojasnjene vrste štipendij, kdo je upravičen do njih, kakšna je starostna omejitev, kaj vse se upošteva pri izračunu cenzusa za državno štipendijo, katero premoženje, kakšni so postopki za oddajo vloge in kakšno so letošnji roki za oddajo vlog.

Predstavljeni so tudi zneski višine državne in Zoisove štipendije glede na dohodke na osebo (v nadaljevanju), pa tudi dodatki na uspeh.

Vse to in še veliko več lahko izveste, če odprete naslednjo spletno stran: Odg.-na-najbolj-pogosta-vpr.-september2021.pdf (gov.si)

M. D.