Obvestilo imetnikom obmejnih prepustnic s kmetijskimi zemljišči o prehajanju državne meje v času epidemije

(vir: PU Novo mesto)

S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da imetniki obmejnih prepustnic s kmetijskimi vložki tudi v času izvajanja ukrepov  za preprečevanje  širjenja  okužbe s koronavirusom COVID-19 lahko dostopajo do svojih kmetijskih zemljišč na prehodnih mestih, ki so vpisana v kmetijski vložek oziroma zemljiško knjigo.

V kolikor se gibajo znotraj območja, kjer se nahaja prehodno mesto, ne potrebujejo prepustnic pristojnih hrvaških organov.

Upravičenci, ki jim je potekla veljavnost dokumentov, izdanih na podlagi Sporazuma o obmejnem prometu in sodelovanju, lahko prestopajo mejo na vpisanih mestih tudi s pretečenimi dokumenti, če je veljavnost dokumentov potekla po 29. marcu 2020, ko so upravne enote začasno prenehale izvajati upravne postopke. Ukrep velja do 1. junija 2020.

Mejni prehodi za obmejni promet so na območju Posavja in Bele krajine začasno zaprti, zato lahko upravičenci dostopajo do svojih zemljišč preko najbližjega  mejnega  prehoda, ki obratuje (MP Orešje, MP Rigonce, MP Slovenska vas, MP Metlika in MP Vinica).

Ker se bodo upravičenci na poti do zemljišča gibali tudi izven območja prehodnega mesta, ki je vpisano v njihov kmetijski vložek,  morajo predhodno pridobiti prepustnico pristojnega hrvaškega organa (Stožer civilne zaštite).

Zaprosilo za izdajo prepustnice pošljejo  po elektronski pošti tistemu hrvaškemu organu, ki je pristojen za območje, kjer se nahaja zemljišče upravičenca.

Na posameznih lokacijah zaradi zaklenjenih vrat v začasni tehnični oviri ob državni meji trenutno dostop do kmetijskih zemljišč preko prehodnega mesta ni možen.

V primeru, da želijo upravičenci dostopati do kmetijskega zemljišča, naj o tem predhodno obvestijo krajevno pristojno policijsko postajo. Policisti bodo odklenili vrata in omogočili dostop, po zaključenih
delih pa bodo vrata ponovno zaklenili.

C. R.