V letu dni 702 obsojena, izstopajo Škocjan, Kočevje in Semič, delno Šentjernej

Največ obsojenih v desetih letih glede na tisoč prebivalcev je bilo v Škocjanu, Kočevju, Semiču in Črnomlju. Šentjernej izstopa v letu 2015.

Jugovzhodna Slovenija izstopa po dveh statističnih kazalnikih: po tem, da je med nami največ družin, ki imajo pet ali več otrok, in da je bilo leta 2015 v regiji največ obsojenih na tisoč prebivalcev. Zbrali smo podatke za 10 let.

V letu 2015 glede na število prebivalcev in obsojenih izstopa Šentjernej

Iz podatkov o obsojenih po občinah za leto 2015 je razvidno, da je bilo število obsojenih največje v Novem mestu, ki je s 36.480 prebivalci tudi največja občina. Druga po velikosti je občina Kočevje (15.965 prebivalcev), tretji je Črnomelj (14.400) in četrto je Trebnje. Pri prvih treh je število obsojenih enako zaporedju velikosti, na četrtem pa se stanje že spremeni. Namesto Trebnjega je tu Šentjernej (7.017 prebivalcev), Trebnje pa je na 6. mestu. Ribnica (z 9.396 prebivalci) je na 5. mestu tako po številu obsojenih kot prebivalcih. V Žužemberku je 4.587 prebivalcev (na 8. mestu) in imajo 7 obsojenih (na 11. mestu).

Število obsojenih v letu 2015, po občinah:

Za Občino Kostel Statistični urad RS za tri leta (2006, 2014 in 2015) nima podatkov. V Občini Osilnica pa edini v letu 2015 ni bilo nobenega obsojenega. Treba pa je dodati, da imata ti občini tudi zelo majhno število prebivalcev. Kostel le 539 in Osilnica le 370.

Največ obsojenih na 1000 prebivalcev je v občinah: Škocjan, Kočevje, Semič in Črnomelj

V nadaljevanju objavljamo statistične podatke o obsojenih polnoletnih in mladoletnih oseb na tisoč prebivalcev. V zadnjem stolpcu objavljamo skupno število obsojenih polnoletnih in mladoletnih oseb na tisoč prebivalcev, za 10 let.

 Obsojeni polnoletni in mladoletni na 1000 prebivalcev 
 2006200720082009201020112012201320142015Skupno število
Žužemberk0,72,62,91,11,32,41,723,11,5  19,3
Šentjernej3,63,34,25,24,14,86,46,856,2  49,6
Loški Potok2**3,520*3,12,12,7  15,4
Kočevje5,84,89,19,810,899,41211,17,2  89,0
Dolenjske Toplice22,63,53,84,42,43,83,82,62,1  31,0
Metlika4,13,83,93,92,83,83,99,53,84,3  43,8
Novo mesto5,886,25,95,94,76,510,49,96  69,3
Škocjan10,77,89,89,37,79,71019,913,310,5108,7
Črnomelj6,87,96,57,66,46,66,310,89,46,5  74,8
Ribnica4,55,65,45,93,37,45,595,84,1  56,5
Trebnje3,24,24,83,63,62,73,944,72,9  37,6
Semič8,510,566,14,413,38,813,610,86,9  88,9
Sodražica1,82,31,8*1,82,81,82,31,81,4  17,8
Straža00,82,43,44,21,83,64,73,13,1  27,1
Mokronog – Trebelno0*0**15,71,31,32  11,3
Mirna Peč*2,11,81,11,11,81,82,85,91,7  20,1
Mirna0000001,9*2,72   6,6
Šmarješke Toplice011,90,91,32,52,51,81,21,2  14,3
Šentrupert0*1,2**01,11,7*2,4   6,4
Osilnica*07,5*7,40*0*0 14,9
Kostel*0****6,24,6** 10,8

* pomeni, da Statistični urad RS za to nima podatkov.

Vir za obdelavo podatkov: Statistični urad RS.

T. H.