Območja, kjer so potrebne dovolilnice, popolne zapore cest

Fotografija je simbolična.

Zaradi posledic ujme je omejen dostop na nekatera območja. Točke z omejenim dostopom so:

– na Pavličevem sedlu (za Solčavo in Luče),
– na cesti Šentvid – Šoštanj, v Šoštanju pri letališču Lajše (za koroško regijo)
– na cesti Radmirje – Mozirje, v Mozirju pri krožišču (za občine Zgornje Savinjske doline -Nazarje, Ljubno, Gornji Grad, Rečica ob Savinji …),
– na cesti Holmec – Poljana, pri Lokovici (za Mežico),
– na mejnem prehodu Mežica – Reht (za Mežico in Črno na Koroškem).

Vozniki, ne odpravljajte se na pot na ta območja, če niste dogovorjeni s pristojnimi službami ali organizacijami, opozarjajo v Prometno informacijskem centru za državne ceste (Dars) – PROMET.SI

Popolne zapore nekaterih cest zaradi poškodovanih vozišč so:
– Dravograd – Slovenj Gradec, v Otiškem Vrhu, Poljana – Mežica – Črna na Koroškem.
– Dravograd – Libeliče, pri Tribeju.
– Poljana – Šentvid, Koprivna – Črna, Šoštanj – Črna, pri Črni.
– Črnova – Vojnik pri Lembergu pri Novi Cerkvi.
– Ljubljana – Litija, pri Dolu. Za tovorna vozila obvoz po avtocesti.
– Kamnik – Stahovica – Kamniška Bistrica in Kamnik – Gornji Grad.
– Luče – Ljubno ob Savinji.

Vir: PROMET.SI

A. L.