Objavljen nov razpis za direktorja DSO Metlika

DSO Metlika

V današnjem Uradnem listu RS je objavljen nov razpis za direktorja Doma starejših občanov Metlika.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje iz 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu, pričakujejo se organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda, imeti morajo smisel za poslovnost ter delo z ljudmi.

K pisni prijavi morajo priložiti življenjepis, dokazila o izpolnjevanju pogojev (potrdilo o stopnji in vrsti izobrazbe, potrdilo o delovnih izkušnjah in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za delo na področju socialnega varstva. Priložiti morajo še program in vizijo delo zavoda.

Čas za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.

Razpis je objavil Svet zavoda Doma starejših občanov Metlika, po tem, ko ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti po prvem razpisu iz januarja letos ni dalo soglasja k imenovanju Mojce Stopar Zevnik za direktorico zavoda.

Z dogajanjem okoli poskusa imenovanja Stopar Zevnikove pa se ukvarja tudi Komisija za preprečevanje korupcije, ki je danes sporočila, da postopek še ni zaključen.

Razpis: uradni-list.si

C. R.