Obiski v novomeški bolnišnici niso dovoljeni

(vir: arhiv)

Splošna bolnišnica Novo mesto je na svoji spletni strani objavila, da zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in naraščanja respiratornih virusnih okužb obiski pri pacientih v bolnišnici niso dovoljeni.

Dovoljeni so samo pri kritično bolnih pacientih z dovolilnico lečečega zdravnika.

Izjema sta Oddelek za ginekologijo in porodništvo ter Oddelek za pediatrijo.

Oddelek za ginekologijo in porodništvo:

  • Pri porodu je dovoljena prisotnost ene zdrave odrasle osebe in dule.
  • Obiski so z  dovolilnico dovoljeni vsak dan med 15.00 in 16.00 uroza eno zdravo odraslo osebo dnevno za največ 30 minut.

Oddelek za pediatrijo:

  • Dovoljeno je bivanje enega zdravega starša ves čas hospitalizacije otroka.

Vse obiskovalce prosijo, da na obiske k pacientom prihajajo zdravi, brez akutnih okužb, da ves čas obiska v bolnišnici nosijo zaščitno obrazno masko in izvajajo higieno rok in higieno kašlja.

Zaželeno je, da je spremstvo pacienta na preglede in posege le v primerih, kadar zdravstveno stanje pacienta ne omogoča samostojnosti pri naročenih aktivnostih. Pacienta naj spremlja ena zdrava oseba.

V kolikor bi želeli svojcem dostaviti pripomočke za osebno higieno in osebno uporabo, jih izven časa obiskov lahko oddamo receptorju na glavnem vhodu v bolnišnico, in sicer vsak dan med 13. in 15. uro. Zagotavljajo, da bo pacient to zagotovo prejel.

M. D.