Občine z največ odkritih novih primerov raka in kje so otroci najbolj prekomerno prehranjeni

(Vir: pixabay.com)

Podatki o zdravju po občinah kažejo skrb vzbujajočo rabo alkohola med prebivalci Slovenije, saj se je povečal delež prometnih nesreč z alkoholiziranimi povzročitelji in delež bolezni, ki jih lahko pripišejo alkoholu. Veliko je tudi novih odkritih rakov, v jugovzhodni Sloveniji največ na območju občine Črnomelj in na Kočevskem. Otroci pa so najbolj prekomerno prehranjeni v občini Črnomelj.

Občine z največ bolnišničnimi obravnavami zaradi bolezni, povezanih z alkoholom, so: Trnovska vas, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Jezersko, Dobje, Podlehnik, Škocjan, Idrija in Kobilje.

Zadnje objavljeni podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) tudi kažejo, da so se kazalniki zdravja v zadnjem času na več področjih izboljšali.

Zmanjšal se je delež prekomerno prehranjenih otrok in število okužb s klopnim meningoencefalitisom, še vedno pa je skrb vzbujajoča raba alkohola med Slovenci.

Prekomerna prehranjenost otrok

V primerjavi z letom 2016, ko so bili objavljeni prvi podatki Zdravje v občini, se je delež prekomerno težkih otrok zmanjšal v 60 odstotkih občin. V 40 odstotkih občin se je ta delež sicer povečal, vendar na ravni celotne države opažajo zmanjšanje deleža prekomerno prehranjenih otrok.

Podatki po občinah kažejo, da je na območju jugovzhodne Slovenije največja prehranjenost otrok v občini Črnomelj.

Novi primeri raka: Črnomelj in Kočevsko

Podatki kažejo, da je na območju občine Črnomlja in Kočevja povečanje obolevnosti zaradi novih primerov raka precej višje kot drugje v jugovzhodni Sloveniji. Večje povečanje označuje rumena barva.

Preventivni programi

Nekoliko se je povečala odzivnost v preventivnem programu Zora. Merili so tudi odzivnost v preventivnem programu Svit, ki je najvišja v občinah Železniki, Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Mirna Peč, Cerkno in Semič.

Zmanjšalo pa se je število okužb s klopnim meningoencefalitisom, največ primerov pa so zaznali v občinah Loški potok, Vitanje, Bloke, Gorenja vas – Poljane, Kostel, Preddvor, Kobilje in Sodražica.

V primerjavi z letom 2016 opažajo v 72 odstotkih slovenskih občin tudi povečanje bolniške odsotnosti, ki se je v vsej državi v povprečju zvišala s 13,7 na 15,3 dni na zaposlenega prebivalca.

Podatki zajemajo tudi umrljivost zaradi samomorov in kažejo, da v zadnjih petih letih v devetih občinah ni bilo smrti zaradi samomora, in sicer v občinah Kobilje, Osilnica, Kungota, Cankova, Dobrovnik, Solčava, Trzin, Velika Polana in Makole.

Vir: obcine.nijz.si

C. R.