Občine vlado pozivajo k pokritju stroškov povišanj plač

(vir: arhiv)

Župani opozarjajo na podražitve stroškov dela v vrtcih, vlado pozivajo, naj pokrije nastale stroške zaradi višjih plač, v nasprotnem primeru bodo občine “zaradi nevzdržnega finančnega stanja poslovanja vrtcev prisiljene v dvig cen” že v februarju. 

Župani so izpostavili, da občine niso bile vključene v pogajanja, ki so privedla do dogovora o povišanju plač vzgojiteljicam v vrtcih, kot ustanoviteljice vrtcev pa nosijo finančne posledice tega dogovora.

Poudarili so, da občine nimajo sredstev za pokritje višjih stroškov dela v vrtcih, strošek dela pa predstavlja glavnino cene programov vrtcev.

Če država ne bo pokrila tega finančnega bremena iz državnih sredstev, bodo občine primorane v dvig cene vrtcev, s čimer se bo velik del stroškov prevalil na starše. Župani hkrati opozarjajo, da bi to pomenilo dodatni inflacijski pritisk, dvig cene vrtcev pa bi obenem veliko družinam izničil učinek nedavnega povišanja minimalne plače.

Enak poziv velja tudi za vse druge primere, ko se bo vlada brez vključenosti občin, vendar s finančnimi posledicami zanje, dogovorila za višje plače posameznih skupin javnih uslužbencev.

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je zahteve občin, doslej so to izpostavili predvsem v Združenju mestnih občin Slovenije, že ocenila kot neutemeljene. Če bo ta ocena obveljala, je vlada prižgala luč za nove podražitve.

M. D.