Občinam pet milijonov evrov povračil zaradi nadzora meje

Aleš Hojs, minister za notranje zadeve v vladi Janeza Janše (vir: arhiv)

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je včeraj predstavil način povračila dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje. Letos bodo za povračila namenili 5 milijonov evrov, od tega bodo 3 milijone evrov prejele občine ob južni meji.

Župan Občine Kostel Ivan Črnkovič pa je predstavil lokalni pozitivni vidik tovrstnih povračil.

Vlada je letos sprejela spremembe Zakona o nadzoru državne meje, s katero je vzpostavila pravno podlago za delno povrnitev stroškov občinam ob državni meji, ki:

  • so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje, ali
  • so posledica izrednih dogodkov, nastalih z nadzorom državne meje.

Hkrati so s posebno uredbo o izračunu višine povračila dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje določili tudi kriterije in metodologijo za izračun ter način uveljavljanja povračila stroškov.

Novost je, da bodo glede na aktualne varnostne razmere del sredstev namenili vsem obmejnim občinam, ne zgolj tistim na naši južni meji, ampak vsem – tudi na zahodni, vzhodni in severni meji. Občine na južni meji bodo prejele 3 milijone evrov, ostale obmejne občine pa dva milijona evrov.

Sredstva se občinam dodelijo glede na dolžino meje, število mejnih prehodov, število prebivalcev, število nezakonitih prehodov in nekatere druge okoliščine, ki pomembno vplivajo na varnost v lokalnem okolju.

Kostelski župan: “S tem denarjem si zelo pomagamo”

Izjava župana Občine Kostel Ivana Črnkoviča o pozitivnih vidikih na lokalni ravni | Avtor Ministrstvo za notranje zadeve

Pobudo za tovrstna povračila občinam ob južni meji je vladi pred dvema letoma podal Ivan Črnkovič, župan občine Kostel. Včeraj pa je povedal: “S tem denarjem si zelo pomagamo, naredili smo ogromno luči po vaseh, skoraj sto. Vasi ob meji so bile praktično brez javne razsvetljave. Asfaltirali smo veliko makadamskih cest, popravljamo poti, ki služijo policiji in Slovenski vojski za patruljiranje ob meji. Super smo nekaj storili za to državo in za občine, ki dejansko trpijo migrantske tokove.”

Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi sklepa vlade občinam ob zunanji schengenski meji že v preteklih letih povrnilo stroške. Za leto 2021 je bilo občinam izplačanih 3,47 milijona evrov, za leto 2020 pa 2,76 milijona evrov. Letos bo 5 milijonov evrov.

A. L.