Občina Žužemberk: Razpis za prevoze. Prihranek v štirih letih bo okoli 360.000 – 370.000 evrov

(vir: arhiv)

Marca je občina objavila javni razpis za izbiro izvajalca za prevoze otrok za Občino Žužemberk za obdobje štirih let. Tokratne cene so občutno nižje kot na razpisu leta 2017.

V letu 2017 je bilo v medijih prelite veliko tiskarske barve in napisanih mnogo besed v zvezi z razpisom Občine Žužemberk in izborom izvajalca za prevoze otrok v Osnovno šolo Žužemberk za obdobje štirih let. Če si po štirih letih samo osvežimo spomin, je občina razpis ponavljala štirikrat. Posebnost razpisa so bile zahtevane reference v višini 200.000 evrov. Te so omejile konkurenco, kar se je na koncu tudi potrdilo, saj je na zadnjo ponovitev razpisa oktobra 2017, ponudbo oddal samo en ponudnik, FS prevozi, storitve in trgovina d.o.o., Žužemberk. Izbira ni bila težka. Posel je za obdobje štirih let od 2017 – 2021 dobilo prav to podjetje, vrednost pogodbe je bila 1.154.303,01 evra z DDV.

Marca 2021 je Občina Žužemberk objavila razpis za izbiro izvajalca za prevoze otrok za Občino Žužemberk za obdobje štirih let. Da bi bila lahko konkurenca med ponudniki večja in da bi se na razpis lahko prijavili tudi prevozniki, ki nimajo referenc za šolske prevoze, v tokratnem razpisu te niso bile posebej zahtevane. Posel je bil razdeljen na tri sklope in ponudnik se je lahko prijavil na posamezni sklop, na dva ali vse tri skupaj. Od ponudnikov se je samo zahtevalo, da izpolnjujejo pogoje glede ustreznosti vozil in voznikov za prevoze otrok in hkrati izpolnjujejo tudi ostale pogoje, kot jih določa Zakon o javnem naročanju–3.

22. aprila 2021 je bilo ob 9.05 uri na portalu javnih naročil elektronsko odpiranje ponudb. Če so še na razpisu leta 2017 ponudniki posredovali svoje ponudbe občini osebno ali po pošti in se je že pred odpiranjem ponudb vedelo, kdo je oddal ponudbo, je bilo tokrat drugače. Do odpiranja ponudb se ni vedelo, kateri ponudniki so oddali ponudbo. O oddanih ponudbah si lahko preberete tukaj

V razpisu leta 2017 se je od ponudnikov zahtevalo, da oddajo svojo ponudbo s ceno/km in vsak dodatni kilometer izven ponudbe sta morali občina in za svoje potrebe tudi šola, plačati prevozniku. Tokrat so ponudniki oddali ponudbe ovrednotene z 12 urnim najemom voznika in vozila za 250km/dan. Prihranek občine bo tako v štirih letih od 2021 – 2025 okoli 300.000 evrov, ki jih bo lahko porabila v korist občank in občanov in ne bodo končali v žepu privatne firme.

Med leti 2017 – 2021 obe osnovni šoli plačujeta prevozniku še dodatno prevoze otrok v šolo v naravi, na plavalni tečaj, izlete, gledališke predstave, ……. Ta strošek bo v štirih letih za obe šoli skupaj (pogodba za prevoze za OŠ Žužemberk se izteče 31. 8. 2021) približno 60.000 – 70.000 evrov, kar pomeni še dodatni prihranek pri šolah in starših, ker jim poslej teh dodatnih prevozov ne bo potrebno več ločeno plačevati prevozniku.

Tabela, primerjava cen razpisov 2017/2021, razlika v cenah in prihranek občine:

V celoti gledano, bo v štirih letih znašal prihranek občine in obeh šol okoli 360.000 do 370.000 evrov.

Javni razpis je še v fazi odpiranja ponudb. Sledi še preverjanje oddanih ponudb glede izpolnjevanje razpisnih pogojev in priloženih dokazil. Če bo vse kot mora biti, bo pogodba z najcenejšima ponudnikoma podpisana še pred začetkom novega šolskega leta.

 Vir: portal javnih naročil

M. D.