Vir: www.semic.si

Semiška občina se lepo razvija in je na dobri poti.

Občina Semič bo tudi letos v okviru 4,2 milijona evrov vrednem proračunu izvajala številne investicije, kar je za to majhno občino že tako značilno. Res pa je, da tudi ta vreča ni brez dna. Občina namerava na javni dražbi prodati tudi za stavbo nekdanje stare šole v Črmošnjicah, ta bo objavljena predvidoma konec aprila.

Tokrat smo preverili letošnji proračun in dokumente zadnjih dveh sej občinskega sveta. Ugotovili smo, da bodo spet vlagali, za njih veliko. V občinski upravi je sicer le 7 zaposlenih, vključno z županjo.

V načrtu imajo naslednje večje naložbe:

  • nadaljevanje ureditve komunalne infrastrukture v podjetniški coni PSC Vrtača, v vrednosti 444.855 evrov (od tega bo 268.432 evropskih sredstev);
  • gradnjo 300 tisoč evrov vredne povezovalne ceste do Osnovne šole v Semiču;
  • projekt “Doživetje skrivnosti voda”, ki bo financiran iz evropskih sredstev v okviru razpisa INTERREG Slovenija – Hrvaška; v okviru tega bo občina obnovila muzejsko hišo v Semiču, ocenjena vrednost del v letu 2017 je 200.000 evrov, celotna vrednost pa je ocenjena na 807.000 evrov. Pri tem poudarjajo, da bodo investicijo izvajali le, če bo prijava na razpis uspešna;
  • obnovili bodo vodovodno infrastrukturo v vrednosti 202.000 evrov, kar bodo pokrili z najemninami za komunalno infrastrukturo.
  • V načrtu so imeli tudi nakup vodovodne infrastrukture s pripadajočimi objekti in dve trafo postaji na smučišču Gače v višini 106.600 evrov, za kar so februarja Iskri, d. d., nakazali 122.000 evrov.

Predlogi svetnikov: nekaj sprejeto, nekaj ne, vreča vseeno ni brez dna

Na decembrski seji občinskega sveta so svetniki imeli več predlogov, tudi to, da se varčuje. Predlagali so, da se v proračunu zagotovijo potrebna sredstva za organiziran prevoz otrok iz Planine do Vrčic. Za šolsko leto bi bilo to 4.750 evrov (25 evrov dnevno). Kasneje tega niso potrdili. Nadalje so želeli v proračun uvrstiti izgradnjo javne razsvetljave v Vavpči vasi, sočasno z izgradnjo kanalizacije. Tudi to ni bilo upoštevano. Predlagali so še nakup klopi za šolsko garderobo in izgradnjo avtobusnega postajališča na Štrekljevcu, ki je nujna za varnost otrok. Na občini so kasneje ocenili, da bi postajališče stalo 180.000 evrov, česar si ne morejo privoščiti. Predlog je bil tudi, da se asfaltira del ceste Stranska vas – Vražji kamen, pri Stranski vasi. Predlog kasneje ni bil upoštevan. Predlagali so še, da se na državni cesti, pod vasjo Osojnik, postavi varovalna ograja. Občina je predlog posredovala državnim službam, ti pa so jih obvestili, da bodo letos obnovili še zadnji del škarpe in postavili ograjo. Predlagali so še pokritje balinišča v Semiču. Ocenjena vrednost bi bila 60.000 evrov, občina pa tega nato ni vključila v proračun.

Štrekljevec in Črešnjevec bosta morala še čakati

Na občini so zbrali tudi pripombe iz javnih obravnav proračuna in nato zapisali, da so rok za izvedbo kanalizacije na Štrekljevcu in Črešnjevcu premaknili v leto 2021, saj občina trenutno nima denarja za to. Za ureditev parkirišča in obračališča za avtobus na Krvavčjem Vrhu pa so zapisali, da je projektna dokumentacija za izgradnjo opornega zidu in ureditve že v izdelavi. Upoštevali pa so predlog za pomoč pri vzpostavitvi ogrevalnega sistema v gasilskem domu v Gorenjcih. Pripombe so bile še na nujnost preplastitev cest na različnih lokacijah po občini, sanacijo udarnih jam na cestnih površinah, postavitev prometne signalizacije in ureditev ekoloških otokov na različnih lokacijah po občini. Vse to so vključili v letošnji proračun. Proračun so svetniki nato potrdili na januarski seji.

Stavbo stare osnovne šole v Črmošnjicah bodo prodajali na javni dražbi

Na decembrski seji je bilo živahno zaradi predlagane odprodaje stavbe t. i. stare osnovne šole v Črmošnjicah. V stavbi je pet stanovanj, trenutno je oddano le eno, najemnik pa je zdaj izrazil interes za nakup stavbe v celoti. Pri tem so se mnenja kresala, bilo je več predlogov, županja Polona Kambič pa je nato le predlagala odprodajo stavbe skupaj s funkcionalnim zemljiščem na javni dražbi. Izklicna cena, ki jo je določil cenilec gradbene stroke, je 28.350 evrov.

Občina bo stavbo stare osnovne šole v Črmošnjicah (desno) prodala na javni dražbi.

Občino smo vprašali, kdaj bo javna dražba. Za portal Moja Dolenjska so zapisali, da bo dražba objavljena predvidoma konec meseca aprila. Potekala bo po postopku, ki velja za odprodajo premoženja v državni ali lokalni lasti.

T. H.