Občina Novo mesto znova med nadpovprečno razvitimi

Novo mesto (vir: arhiv)

Mestna občina Novo mesto je na podlagi podatkov Ministrstva za finance o koeficientih razvitosti občin za leti 2024 in 2025 zasedla 4. mesto med slovenskimi občinami in 1. med mestnimi občinami.

Občina Novo mesto je tudi prva po razvitosti v regiji Jugovzhodna Slovenija, ki zajema Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko-ribniško območje.

Vrednost koeficienta razvitosti za novomeško občino v višini 1,24 nakazuje, da občina seže 24 odstotkov nad povprečno razvitostjo občin v državi.

Mestna občina Novo mesto je že zadnjih nekaj let med vodilnimi po razvitosti med slovenskimi občinami, še posebej pa med mestnimi občinami. Za to so zaslužni številni deležniki v lokalni skupnosti, ki ustvarjajo uspešne zgodbe, razvita sta družbena infrastruktura in gospodarstvo, zlasti z uspešnim nastopom na tujih trgih, navajajo v občini.  Uspešna podjetja z raznovrstnimi delovnimi mesti pa so temelj kakovostnega okolja za bivanje in delo.

Koeficient razvitosti je opredeljen kot merilo za sofinanciranje naložb občin iz državnega proračuna, pri čemer najbolj uspešnih in razvitih občin ne nagrajuje, temveč nam posledično zagotavlja manjši delež državnih sofinancerskih sredstev, v našem primeru ta znaša 60 odstotkov.

Koeficienti razvitosti občin za leti 2024 in 2025 (za JV Slovenijo)

Zap. št. Občina Koeficient razvitosti občine*
1 Novo mesto 1,24
2 Trebnje 1,21
3 Mirna Peč 1,12
4 Straža 1,18
5 Šmarješke Toplice 1,11
6 Mokronog – Trebelno 1,08
7 Mirna 1,07
8 Šentrupert 1,08
9 Sodražica 1,07
10 Ribnica 1,05
11 Žužemberk 1,01
12 Metlika 1,01
13 Šentjernej 0,95
14 Dolenjske Toplice 0,96
15 Škocjan 0,93
16 Semič 0,92
17 Črnomelj 0,91
18 Kočevje 0,86
19 Loški Potok 0,81
20 Kostel 0,59
21 Osilnica 0,53

(*Podatki so za občine v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija. Povprečje države 1,00. Višji koeficient pomeni višjo razvitost in obratno: nižji je koeficient, slabše razvita je občina.)

M. D.