Občina Mokronog – Trebelno: Tako mladi, pa že 79.882 evrov za odvetnike

Vir: stat.si

Občina je v kratkem času odvetnikom nakazala že 79.882 evrov (vrednost tamkajšnjega stanovanja ali šestih avtomobilov). Morda pa so jim prav ti svetovali, naj gradnjo telovadnice in dozidavo osnovne šole prepakirajo v Športni center Trebelno. Slednje se lepo sliši in tudi (sicer zelo visokih) 1.280.000 evrov se ne zdi veliko. Lep slepilni manever.

Občina navaja, da gre v novo investicijo. Do konca septembra 2018, kar bo sovpadalo s prihodnjimi lokalnimi volitvami, nameravajo zgraditi novi Športni center Trebelno, za kar se bodo tudi dodatno zadolžili. Po navedbah direktorica občinske uprave pa gre v tem primeru zgolj za gradnjo telovadnice in dozidavo podružnične osnovne šole Trebelno, kar so očitno zavili v lepše ime športni center. Predračunska vrednost je visoka in znaša 1.280.000 evrov, manjkajoči denar naj bi si sposodili od države.

Pogoreli na razpisu

Na nedavnem javnem razpisu Fundacije za šport za nepovratna sredstva namreč niso bili uspešni. In to kljub temu, da so doslej samo na odvetniške račune nakazali že 79.882 evrov, od tega izbranemu iz Ljubljane večino, 53.137 evrov. Hkrati pa je bila lani povprečna plača vsakega od zaposlenih v občini upravi 3.035 evrov bruto mesečno. Pravijo, da jih je 7, podatki ministrstva za javno upravo za september 2016 pa kažejo, da jih je bilo skoraj 10. Zakaj niso uporabljali domačega pravnega znanja, ni razumljivo. Tudi v teh krajih je namreč na voljo dovolj izobraženega kadra. Povprečna stopnja brezposelnosti pa je okrog 7,0-odstotna.

Za odvetnike kar 79.882 evrov, od tega enemu kar 47 nakazil v višini 53.137 evrov

Kot povsod smo tudi tu preverili stroške za odvetnike. Iz spletne baze Erar je razvidno, da so za odvetnike skupno porabili kar 79.882 evrov

  • Odvetniški stroški družbi AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI o.p., d.o.o., Ljubljana, so skupno nakazali 38.680,50 evra. Bilo je 40 nakazil, podatki pa so vidni tukaj.
  • Odvetniški stroški odvetniku Alešu Avbrehtu, Ljubljana, so skupno nakazali 14.457,22 evra. Samo v letu 2010 je bilo 7 nakazil, nato pa je odvetnik nadaljeval v skupni, prej omenjeni družbi. Podatki za teh 7 nakazil v letu 2010 pa so vidni tukaj.
  • Odvetniški stroški družbi ODVETNIŠKA PISARNA MUŽINA, ŽVIPELJ IN PARTNERJI d.o.o., Ljubljana, so skupno nakazali 15.655,94 evra. Bilo je 15 nakazil. Podatki so vidni tukaj.

Ostalim petim odvetnikom skupno 11.089 evrov

Med ostalimi odvetniki so nato še odvetnik Alojz Bandelj iz Trebnjega (3.950 evrov), s katerim sodelujejo bolj v zadnjem času. Sledijo odvetnica mag. Mateja Likozar Rogelj (3.049 evrov – enkratno izplačilo oktobra 2014), odvetnica Ada Gole Grandovec (1.506 evrov), odvetniška pisarna Godec Černeka Nemec (1.372 evrov v letu 2016) in odvetnica Irena Jerman (1.212 evrov).

Zaposlenemu v občinski upravi povprečno 3.035 evrov mesečne plače

Občina Mokronog – Trebelno je sicer majhna občina. Lani so imeli vsega 3,08 milijona evrov prihodkov. Ti so bili tudi za 200 tisoč evrov nižji od načrtovanih. Za plače so porabili 255 tisoč evrov oziroma 3.035 evrov mesečno na vsakega od sedmih zaposlenih, kot navajajo v poslovnem poročilu za leto 2016, da jih je (glede na podatke ministrstva za javno upravo pa je bilo septembra lani tam skoraj 10 zaposlenih). Povprečna bruto plača v Sloveniji je bila v letu 2016 okrog 1.500 evrov bruto, kar pomeni, da so zaposleni v občinski upravi prejemali dvojne zneske.

Lani 200.000 evrov manj prihodkov, zato tudi 170.000 evrov manj za investicije, hkrati pa 57.000 evrov za različne študije

Manj prihodkov v občinskem proračunu se je poznalo predvsem pri investicijah, te so bile za 170 tisoč evrov manjše od načrtovanih. Relativno veliko za to majhno občino, skoraj 57 tisoč evrov, pa so plačali tudi za različne študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring.

Športni center samo lepše ime za gradnjo telovadnice in dozidavo podružnične osnovne šole

O tem, da bodo v Načrt razvojnih programov za obdobje 2016 do 2019 uvrstili nov projekt Gradnja športnega centra Trebelno v višini 1.280.000 evrov, so odločali na 13. seji občinskega sveta, ki je bila 28. februarja 2017. Začetek gradnje sicer načrtujejo že v letošnjem letu, večina del pa bo narejena v volilnem letu 2018. Mojca Pekolj, direktorica občinske uprave, sicer ta projekt imenuje kot gradnja telovadnice in dozidava podružnične osnovne šole Trebelno. Iz ostalih občinskih dokumentov pa je razvidno, da to poimenujejo Športni center Trebelno, kjer naj bi šlo za okrog 1.000 kvadratnih metrov pridobljenih novih bruto površin. Pekoljeva ob tem še navaja, da imajo denar za izgradnjo zagotovljen na proračunski postavki 19414, in sicer v letu 2017 naj bi bilo tega 660.000 evrov, v letu 2017 pa 620.000 evrov. Slednje pa ne pomeni, da imajo zagotovljena tudi denarna sredstva, temveč gre zgolj za proračunske postavke, ki pa se sicer po letih tudi ne ujemajo z načrti financiranja, kot so navedeni drugod. Po ostalih projekcijah naj bi leta 2017 porabili 400.000 evrov, preostanek do 1.280.000 evrov pa v letu 2018.

Od države pričakujejo okrog 405 milijonov evrov, polovico bodo morali vrniti

Iz ostalih občinskih dokumentov je tudi razvidno, da naj bi občina za to investicijo od države v obeh letih prejela okrog 405 milijonov evrov, od tega jih bo morala približno polovico vrniti, polovica pa je nepovratna in gre iz skupnega državnega žaklja.

Načrtovana lokacija Športnega centra Trebelno, za kar direktorica občinske uprave pravi, da gre zgolj za gradnjo telovadnice in dozidavo podružnične osnovne šole Trebelno. Vir: Občina Mokronog – Trebelno.

Investitor bo Občina Mokronog – Trebelno, odgovorna oseba pa je župan Anton Maver. Upravljalec bo Osnovna šola Mokronog, ki jo vodi ravnateljica Zvonimira Kostrevc. Z gradnjo bodo začeli julija 2017, končali pa konec septembra 2018. Direktorica občinske uprave Mojca Pekolj pravi, da se trenutno pripravlja projektna dokumentacija – PGD, še aprila pa nameravajo vložiti  gradbeno dovoljenje.

Negativno mnenje računskega sodišča

Dodajmo, da je Računsko sodišče RS občini leta 2015 izdalo negativno mnenje za poslovanje v letih 2013 in 2014. Pekoljeva danes navaja, da so to prejeli predvsem zato, ker občina ni imela imenovanega podžupana. Tega so nato imenovali s 1. majem 2015. In zato, ker v letih 2013 in 2014 vseh obveznosti niso plačevali v zakonskih rokih. Razlog za to je bil po njenih navedbah v dveh velikih investicijah: Energetska sanacija Osnovne šole Mokronog in Energetska sanacija Upravno kulturnega središča. Pribila je, da so vse zapadle obveznosti doslej že poravnali “in sanirali, od leta 2016 dalje pa vse obveznosti plačujejo v zakonskih plačilnih rokih”.

Predstavitev občine

Občina Mokronog – Trebelno meri 73 kvadratnih kilometrov in se po površini med slovenskimi občinami uvršča pod sredino (na 95. mesto od 212 občin). Občina meji na naslednje občine: Šmarješke Toplice, Škocjan, Sevnica, Šentrupert, Mirna, Trebnje, Mirna Peč in Novo mesto. Poslovati so začeli avgusta 2007 in do danes “obrnili” 53,7 milijona evrov.

Povprečne mesečne plače zaposlenih v občini so za okrog 17 odstotkov nižje od slovenskega povprečja. Iz občinskega poslovnega poročila za leto 2016 je še razvidno, da je bilo lani v občinski upravi 7 redno zaposlenih. Iz podatkov ministrstva za javno upravo pa je razvidno, da je bilo septembra lani v občini zaposlenih povprečno skoraj 10 oseb, kar je za občino, ki je imela le dobre 3 milijone evrov prihodkov, zelo veliko. Župan in podžupan občino vodita nepoklicno, prejemata pa nadomestilo za vodenje.

V 43 naseljih v občini prebiva okrog 3.150 prebivalcev, s čimer se občina uvršča na 154. mesto. V občini je en vrtec, ki ga obiskuje okrog 140 otrok, v vrtec je vključenih 82 odstotkov vseh otrok v občini. V tamkajšnjih osnovnih šolah se šola okoli 260 učencev. Različne srednje šole obiskuje okoli 130 dijakov in imajo 40 študentov ter 10 diplomantov na tisoč prebivalcev, kar je približno na ravni slovenskega povprečja.

T. H.