Občina Mirna Peč subvencionira nakup preparatov za razgrajevanje gnojevke

Občina Mirna Peč subvencionira nakup in spodbuja uporabo preparatov za razgrajevanje gnojevke že vrsto let. Pri tem ugotavljajo, da se je število uporabnikov v teh letih precej povečalo, hkrati pa opažajo, da uporaba preparatov še vedno ni tako razširjena, kot bi si to želeli.

V ta namen so na svoji spletni strani objavili podatke o koristih uporabe preparatov in o finančni spodbudi občine v ta namen. Pripravila jo je Mira Barbo, ki je zapisala, da je uporaba zelo enostavna, občina pa želi spodbuditi širšo uporabo pri govedorejcih in prašičerejcih.

Kaj pomeni gnojevka in kakšen je njen vpliv na okolje, je marsikomu znano. Če ne drugače, po vonju. Manj znano pa je, da se za zmanjševanje smradu uporabljajo različni pripravki za prašičerejske oz. govedorejske kmetije, kot so pripravki Plocher, Glenor, Active in drugi. Uporablja se jih tudi za boljšo uporabnost gnojevke kot gnojila. Pripravki pa zmanjšujejo tudi sproščanje plinov pri polivanju gnojevke, torej zmanjšujejo smrad. Glede na ocene dosedanjih študij je smrad zmanjšan za 49 do 68 odstotkov. Vonj, ki nastaja, je manj agresiven, manj intenziven in hitreje izgine. Gnojevke so bolj tekoče in z njimi imajo tudi kmetje manj težav.

Zaradi pozitivnih učinkov na razgrajevanje gnojevke in gnojnice se izboljša tudi klima, ker se v zrak sprošča manj amoniaka, žveplovodika in ostalih smrdečih plinov. Pri polivanju takšne gnojevke po zelenih rastlinah zato ne prihaja do ožigov.

Preparati kot dodatek gnojevki predstavljajo tudi minimalen strošek za rejca, saj se strošek uporabe preparatov za 1 GVŽ (glavo velike živine, npr. krava molznica) giblje okoli 8 evrov na leto. Preparati kot dodatek krmi (Glenor) so nekoliko dražji, vendar jih ni možno neposredno primerjati, saj vsebujejo tudi mikroelemente, kot sta selen in cink ter kalcijev karbonat, magnezijev karbonat, bentonit – Montmorillonit in ostalo.

Občina Mira Peč nakupe preparatov subvencionira v višini 50 odstotkov, uporabniki pa jo lahko uveljavljajo že ob nakupu preparatov v obeh kmetijskih trgovinah v Mirni Peči, KZ Krka Novo mesto in KZ Trebnje.

Več o tem tukaj: www.mirnapec.s