Občina Črnomelj s sprejetim proračunom za leto 2024

Praznični Črnomelj, trg (vir: občina)

Proračun Občine Črnomelj za leto 2024 je bil ena osrednjih točk včerajšnje 10. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je potekala v prostorih Kreativne hiše mladih. V investicijsko naravnanem proračunu je največ sredstev planiranih za področje izobraževanja, med drugim za izgradnjo nove OŠ Loka Črnomelj in dograditve OŠ Dragatuš.

Člani sveta so sprejeli tudi povišanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), ki je sicer primerljivo s povišanjem v ostalih slovenskih občinah.

Ocenjena vrednost izgradnje nove OŠ Loka je nekaj več kot 14,4 milijona evrov. V letu 2024 je za gradnjo predvidenih 3,8 milijona evrov. Med večjimi investicijami je tudi obnova in dograditev OŠ Dragatuš, in sicer v višini okoli 1 milijon evrov. Celotna vrednost investicije znaša okoli 3,3 milijona evrov.

Velika rast investicij v letu 2024 je predvidena tudi na področju gospodarstva, in sicer za nadaljevanje urejanja poslovne cone TRIS Kanižarica, za kar je Občina pridobila tudi evropska sredstva. Ocenjena vrednost investicije je 1,5 milijona evrov, v letu 2024 pa je za urejanje planiranih 722.000 evrov.

Na področju zdravstva je največja predvidena investicija vredna okoli 4,1 milijona evrov, in sicer v izgradnjo urgence in laboratorija v Zdravstvenem domu Črnomelj. V letu 2024 je za projekt planiranih okoli 766.000 evrov.

Na področju varovanja okolja in naravne dediščine so v proračunu 2024 med večjimi investicijami planirana sredstva za projekt Kanalizacija in čistina naprava Dobliče – 1. faza v višini okoli 1,4 milijona evrov, ocenjena vrednost celotne investicije pa je 3,4 milijona evrov.

Na seji so člani sveta potrdili Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Črnomelj za leto 2024. NUSZ je eden izmed premoženjskih davkov, za katerega zakon določa, da je izvirni prihodek občin in v celoti prihodek občine, na katere območju se pobira. Čeprav v proračunu ni opredeljen kot namenski prihodek, ga občina večinoma porabi za izgradnjo ali obnovo javne infrastrukture in tako zagotavlja ustrezno komunalno opremljenost zemljišč ter gospodarski in družbeni razvoj občine.

Vse ostale točke in njihova podrobnejša razlaga so na voljo na tej povezavi.

A. L.