Občane morajo pred vlado ščititi prek sodišča

Na tej povsem neprimerni lokaciji na Obrežju namerava vlada postaviti izpostavo azilnega doma. (vir: občina Brežice)

Občina Središče ob Dravi je včeraj v skladu z napovedmi sprožila upravni spor glede sklepa vlade o vzpostavitvi azilnega doma. Občinski svet Občine Brežice pa je na včerajšnji seji sprejel sklep o pooblastilu županu Ivanu Molanu za sprožitev upravnega spora. V obeh primerih gre za izpodbijanje vladnega sklepa z dne 29. februarja 2024.

Občini sta se za postopek pred sodiščem morali odločiti po tem, ko je vlada sporočila, da od sklepa ne odstopa in ga tudi ne namerava izničiti.

V obeh občinah so se nato odločili, da bodo izkoristili “tudi pravno pot zoper odločitev vlade in poskušali uveljaviti svoj pravni interes kot tožnik”. Občini upravnemu sodišču predlagata tudi tudi izdajo začasne odredbe za zadržanje tega sklepa vlade.

Spomnimo. Brežiški občinski svet je na seji z dne 5. marca 2024 ostro nasprotoval odločitvi vlade in soglasno sprejel pet sklepov. Sklepe so nemudoma posredovani vladi, generalnemu sekretariatu vlade in uradu vlade za oskrbo in integracijo migrantov.

Občina je istočasno vse navedene pozvala, da glede na številne izjave predstavnikov vlade v medijih in sprejeti sklep vlade v čim krajšem času dostavijo občini vse izvedene študije za določitev dodatnih lokacij azilnega doma z vrednotenjem ostalih obravnavanih lokacij in argumenti, ki so jih v vladi jih prepoznali pri lokaciji Obrežje v prid te v primerjavi z ostalimi.

Občina Brežice na pozive ni prejela odziva nobene od naslovljenih strank.

Istočasno po izjavah predstavnikov vlade v medijih ugotavljajo, da se aktivnosti, vezane na sklep nadaljujejo. Zato so se odločili, da (z občino Središče ob Dravi – op.) sodelujejo v postopku upravnega spora zoper sklep vlade o postavitvi azilnega doma. Iz Središča ob Dravi pa so sporočili, da pričakujejo, da bo upravno sodišče zadevo obravnavalo prednostno in preklicalo sklep vlade z dne 29. februarja 2024.

M. D.