Ob pogorišču v Zalogu še pogorišče v Ljubljani – nekaterim je res vse dovoljeno

Zalog in območje Ekosistemov iz zraka. (vir: FB)

Posledice po katastrofalnem požaru v Zalogu pri Novem z dne 20. julija 2017 še vedno niso odpravljene. Pogorišče je skorajda nedotaknjeno. Že več mesecev odhajajoča okoljska ministrica Irena Majcen iz kvote DeSUS ne deluje. Ministrstvo ni vložilo nobene ovadbe, v Ekosistemih se na vse odločbe pritožijo, plačali niso še niti centa kazni, v občini Straža pa so tudi zelo mlačni.

Še več, nepremičnine v Zalogu so prešle v last podjetja CEP iz Celja, ki je v vmesnem času na to lokacijo začasno prepeljalo s svincem in drugimi težkimi kovinami onesnaženo zemljo z območja nekdanje Cinkarne v Celju. Te naj bi po nekaj dneh odpeljali v Kidričevo, vprašanje pa je, kaj so vmes s tem počeli v Zalogu in ali so res vse odpeljali oz. kaj vse so sploh odpeljali.

V državi, v kakršni živimo, sicer polni administrativnih ovir za t. i. navadne državljane in podjetnike brez vez in poznanstev, sicer pa za izbrance deželi s polno žlico, je pač vse mogoče.

Po razkritjih, da v podjetju Ekosistemi stvari po lanskem požaru v Zalogu niso sanirali niti po letu dni, čeprav so imeli rok za to do konca decembra 2017, smo stvari še dodatno preverili.

Agencija za okolje (Arso) je podjetju Ekosistemi 27. oktobra 2017 izdala odločbo o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja. Ta je postala dokončna 5. februarja 2018, pravnomočna pa 23. maja 2018. To  pomeni, da Ekosistemi nimajo veljavnega dovoljenja za obdelavo odpadkov, 13. februarja 2018 je bilo podjetje izbrisano še iz evidence izvajalcev obdelave odpadkov. To pomeni, da Ekosistemi v Zalogu ne smejo izvajati obdelave odpadkov.

Ekosistemi so se na odvzem odločbe pritožili na upravno sodišče, formalno pravno je odločba sicer pravnomočna, rešitev pa še ni dokončna.

Ker ima dovoljenje njihovo prijateljsko podjetje CEP iz Celja, pa to pomeni, da CEP v Zalogu lahko izvaja obdelavo odpadkov. CEP je vpisan tudi v evidenco zbiralcev odpadkov.

Agencija je 20. junija 2018 na predlog Inšpektorata RS za okolje in prostor za podjetje Ekosistemi izdala odločbo o izbrisu iz evidence zbiralcev odpadkov, ki jim je bila vročena  6. julija 2018. Na to odločbo so se v Ekosistemih pritožili.

Inšpektor za okolje in prostor pa je podjetju Ekosistemi 27. marca 2018 izdal odločbo, s katero je na lokaciji Zalog 21, Straža, zahteval odstranitev odpadkov, da odpadno strešno kritino, ki vsebuje vezan azbest pakira v neprepustne vreče ali ovije s polietiensko folijo, ter da se za onesnaženo odpadno meteorno vodo zagotovi čiščenje. Ekosistemi so se pritožili, na ministrstvu kot drugostopenjskem organu so pritožbo zavrnili. Ali so Ekosistemi vložili tožbo na upravnem sodišču, na ministrstvu ne pojasnjujejo. Dodajajo le, da je zaradi  neizvršitve odločbe uveden tudi prekrškovni postopek. Tudi slednje ne pomeni veliko, pot do pravnomočnosti je tudi tu še dolga.

Arso je 18. maja 2018 podjetju Ekosistemi v ponovnem postopku izdal še eno odločbo, in sicer, da morajo Ekosistemi vse odpadke, ki jih imajo v Zalogu, odstraniti v 60 dnehpo pravnomočnosti odločbe. Ekosistemi so se na odločbo pritožili, ministrstvo za okolje pritožbo še rešuje. Ko bodo to rešili, imajo Ekosistemi odprto pot še na sodišče. Kar pomeni, da je do dokončnosti odločbe z dne 18. maj 2018 lahko še dolga pot.

V nadaljevanju objavljamo odgovore ministrstva za okolja na ostala vprašanja.

Ali je ministrstvo za okolje zoper kršitelje podalo kakšno ovadbo in če je, kdaj in proti komu?

“Inšpektor za okolje in prostor ovadbe ni podal, po nam znanih podatkih pa se s primerom ukvarjajo tudi kriminalisti.”

Ali je ministrstvo podjetju Ekosistemi naložilo kakšno denarno kazen in če je, ali je bila ta plačana?

“Inšpektor za okolje in prostor je podjetju izrekel dve denarni kazni, ki še nista plačani in nista pravnomočni, saj sta v pritožbenem postopku.”

Kakšne ukrepe za odpravo posledic namerava ministrstvo povzeti?

“Predstavniki ministrstva so se s predstavniki podjetja Ekosistemi v preteklih mesecih sestali že večkrat. Vsakič jim je bilo pojasnjeno kakšne so dolžnosti in obveznosti podjetja in katere aktivnosti, v skladu s predpisi, niso dovoljene. Ministrstvo ocenjuje, da bi podjetje sanacijo lahko že izvedlo.”

V nadaljevanju so nam pojasnjevali še zakonska določila in zaključili: “Na podjetju Ekosistemi je torej, da aktivno pristopi k reševanju zadeve.”

Po letu dni, ko podjetje Ekosistemi sanacije pogorišča ni izvedlo, pravzaprav se te niso niti dotaknili, ko so se na ministrstvu z njimi zgolj sestajali, v Ekosistemih pa so se na vse, kar so prejeli v roke, pritožili, lahko tako ugotovimo, da so vladne službe padle na celi črti. In nihče za to ne bo odgovarjal. Odpadki, ki prek odcejnih voda onesnažujejo tudi reko Krko, pa ostajajo. Pri vsem tem čudi tudi izredno velika mlačnost vodstva občine Straže in njenega župana Dušana Krštinca.

J. M.