O varnostni problematiki v občini Šentjernej in drugih delih jugovzhodne Slovenije

Fotografija je simbolična. (vir: arhiv)

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je zahtevala sklic nujne seje Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Seja bo danes ob 14. uri. Iz državnega zbora so naknadno sporočili, da je seja komisije preložena.

Na seji komisije državnega zbora bodo obravnavali “Zagotavljanje ustavne pravice do varnosti in zasebnosti – varnostna problematika v občini Šentjernej in drugih delih jugovzhodne Slovenije”.

Prebivalci dolenjskih občin namreč na različne načine izražajo zaskrbljenost glede naraščajoče stopnje kriminala in nasilja, vključno s šolskim okoljem, kjer so priča primerom nasilja, ki ga izvajajo Romi. Otroci iz romskih družin pogosto izostajajo od pouka in posledično v znanju zaostajajo za svojimi vrstniki kar velikokrat vodi v fizično dominacijo v razredu ter posledično v izsiljevanje in pretepe. Mnogi med njimi šolo opustijo, kar pa posledično povečuje njihovo tveganje za brezposelnost, socialno revščino in vključevanje v kriminalne aktivnosti.

Občani izpostavljajo tudi težave pri varovanju pridelkov s polj ter krajo živine in prašičev, kar predstavlja resno grožnjo kmetijskemu sektorju. Kmetje izražajo skrb zaradi ogrožanja njihovega premoženja. Občani več dolenjskih občin so zaskrbljeni tudi glede varnosti. Razmere so napredovale do te mere, da nekateri posamezniki nočejo javno spregovoriti o težavah, saj se bojijo maščevanja v obliki požigov ali uničevanja njihove lastnine in polj s strani Romov.V omenjenih občinah se pogosto pojavljajo številna kazniva dejanja, vključno s krajo, prekrški zoper javni red in mir in prometnimi prekrški.

V letu 2023 je skupina 11 županj in županov občin iz jugovzhodne Slovenije in Posavja v Državni zbor Republike Slovenije s podpisi 31.500 volivcev vložila sveženj štirih zakonov, katerih namen je ureditev razmer otrok in mladine iz težavnih socialnih okolij, tudi romskih. Poslanci vladajoče koalicije so vse predlagane rešitve zavrnili.

Poudariti je potrebno, da je bil na 19. redni seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki je potekala 4. oktobra 2023, sprejet sklep, ki ga Vlada RS do danes še ni realizirala. Sklep zahteva, da vlada do konca leta 2023 pripravi zakonodajne spremembe, ki bodo ustrezno in učinkovito naslovile romsko problematiko, zlasti z vidika vključevanja Romov v družbo in krepitve družbene odgovornosti posameznika.

Krajani imajo ustavno pravico do osebnega dostojanstva in varnosti ter pravice do zasebnosti ter osebnostnih pravic Poslanska skupina SDS od vlade in vladne koalicije pričakuje odločnejše ukrepanje pri reševanju romske problematike.

V SDS so predlagali, da na sejo komisije, ki jo vodi Eva Irgl, med drugim povabijo župane in županje občin v JV Sloveniji, predstavnike Zveze Romov, iz občine Šentjernej pa še občinskega svetnika Aleša Trbanca.

Celotna zahteva za sklic nujne seje se nahaja TUKAJ.

M. D.