O Krki, tovarni zdravil, malo drugače

Del proizvodnje v Krki.

O poslovanju Krke in o tem, da poslovno zelo napredujejo, ustvarjajo dobiček in ga tudi delijo, vemo veliko. Manj pa vemo, kaj vse Krka proizvaja in koliko naporov vlaga v razvoj in raziskave. Zato smo tokrat, poleg poslovnim rezultatom za prvo polletje 2018, večjo pozornost namenili tudi izdelkom, ki jih največ prodajo, pa tudi Krkinim raziskavam in razvoju. O tem je v javnosti namreč manj znanega.

Skupina Krka je v prvem polletju 2018 prodala za 680,5 milijona evrov izdelkov in storitev, kar je 25,4 milijona evrov oziroma 4 % več kot v prvi polovici lanskega leta. S tem so dosegli največjo prodajo v prvem polletju v zgodovini Krke. Količinsko so prodali 6 % več kot lani, prodajo pa so povečali v vseh regijah. Kar 93 % vsega so izvozili. Dobička so imeli 135,5 milijona evrov, ta je bil večji za 9 %.

Konec junija 2018 je bilo 11.212 zaposlenih oziroma 380 več kot ob koncu leta 2017. Skupaj z zaposlenimi prek agencij pa jih je bilo 12.364. To pomeni, da imajo agencije v Krki zaposlenih 1.152 oseb. Več kot polovica vseh redno zaposlenih (5.757 oziroma 51 % vseh) je zaposlenih v tujini. V Sloveniji je bilo tako na dan 30. junij 2018 redno zaposlenih 5.455 krkašev, k temu je treba prišteti še zaposlene prek agencij.

Konec junija je imela Krka 51.020 delničarjev, od tega je bilo 39 % fizičnih oseb. Tuji vlagatelji so imeli v lasti preko 23 % delnic, v Krki navajajo, da je lastniška struktura stabilna in brez večjih sprememb. Tečaj delnice se je v prvem polletju zvišal za 0,5 %, na dan 30. junij 2018 je bila delnica vredna 57,80 evra.

Tečaj Krkine delnice na dan 27. julij (v petek), ob 15.30 uri pa je bil 58,40 evra.

To je nekaj osnovnih podatkov iz poslovnega poročila za prvo polletje 2018, ki ga je Krka objavila na spletni strani Ljubljanske borze.

Vodilna zdravila na recept

Krka proda največ zdravil na recept. Med vodilnih deset zdravil na recept se po prodaji uvrščajo zdravila s perindoprilom (Prenessa, Co-Prenessa, Amlessa, Co-Amlessa), losartanom (Lorista, Lorista H, Tenloris), atorvastatinom (Atoris, Atordapin), valsartanom (Valsacor, Valsacombi, Vamloset, Co-Vamloset, Valarox), pantoprazolom (Nolpaza), rosuvastatinom (Roswera, Rosudapin), esomeprazolom (Emanera), enalaprilom (Enap, Enap H, Elernap), klopidogrelom (Zyllt) in kandesartanom (Karbis, Karbicombi). Ta zdravila se na posameznih trgih pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Razvoj in raziskave

V prvem polletju 2018 so registrirali 8 novih izdelkov v 18 farmacevtskih oblikah in jakostih. V tem obdobju so za 84 izdelkov na različnih trgih na novo pridobili 400 registracij.

Po decentraliziranih evropskih postopkih so registrirali zdravilo Parnido (paliperidon) v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem v treh jakostih. Spada med atipične antipsihotike in se odmerja le enkrat na dan.

Povečali so ponudbo zdravil za zdravljenje raka. Po centraliziranem postopku so registrirali Pemetrexed Krka (pemetreksed) v obliki praška za koncentrat za pripravo raztopine za infundiranje v dveh jakostih. Gre za izbirno zdravilo za zdravljenje bolnikov z lokalno napredovalim ali metastatskim nedrobnoceličnim pljučnim karcinomom.

Registrirali so tudi zdravilo everolimus v obliki tablet. To zdravilo zmanjša oskrbo tumorja s krvjo ter tako upočasni rast in širjenje rakastih celic. Uporablja se za zdravljenje raka dojke in ledvic in je izbirno zdravilo pri določenih vrstah nevroendokrinih tumorjev.

Po decentraliziranem evropskem postopku so v treh evropskih državah registrirali doksilamin (doksilaminijev sukcinat) v obliki filmsko obloženih tablet po 15 mg. Uporablja se za kratkotrajno zdravljenje občasne nespečnosti pri odraslih, skrajša čas uspavanja ter izboljša dolžino in kakovost spanca.

Krkino ključno terapevtsko področje pa so bolezni srca in žilja. Zdravilu v obliki tablet, ki vsebujejo fiksno kombinacijo perindoprila in amlodipina, so dodali novi jakosti 2,85 mg/2,5 mg in 5,7 mg/5 mg, ki se predpisujeta za začetno zdravljenje zvišanega krvnega tlaka. Po decentraliziranih evropskih postopkih so ju registrirali v 15 evropskih državah. 3

V Ruski federaciji so pridobili prvo registracijo za Co-Vamloset (valsartan, amlodipin in hidroklorotiazid) v obliki filmsko obloženih tablet v treh jakostih. Fiksna kombinacija treh učinkovin omogoča uravnavanje krvnega tlaka pri bolnikih z zahtevnejšimi oblikami visokega krvnega tlaka.

Končali so registracijski postopek za eplerenon v obliki filmsko obloženih tablet v dveh jakostih. Uporablja se v kombinaciji z drugimi zdravili za zdravljenje srčnega popuščanja. Učinkovina spada med novejše zaviralce aldosterona, tveganje za pojav neželenih učinkov pa je pri njej manjše kot pri njenem predhodniku spironolaktonu.

Na področju zdravljenja virusnih okužb so registrirali Entecavir TAD (entekavir) v obliki filmsko obloženih tablet v dveh jakostih. Uporablja se za zdravljenje kronične okužbe z virusom hepatitisa B in je glede na smernice eno izmed izbirnih zdravil za zdravljenje te bolezni.

Vir: Poslovno poročilo Krke, objavljeno na spletni strani Ljubljanske borze.

C. R.