Novosti pri omejitvah zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih

Vlada je spremenila odlok o omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji. Glede na spremembe je dovoljeno zbiranje do 50 ljudi, če je pri tem mogoče zagotoviti minimalni stik med ljudmi, to je najmanj 1,5 metra, kakor to določa Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Tudi pri javnem zbiranju ljudi, na primer v primeru javne prireditve, mora organizator zagotoviti ukrepe NIJZ in tudi poskrbeti, da bodo ljudje te ukrepe spoštovali.

Še vedno pa so začasno prepovedana zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih, pri katerih ni mogoče preprečiti minimalnih stikov med ljudmi (1,5 metra) ter zagotoviti izvajanje ukrepov NIJZ (na primer zbiranja, na katerih se predvaja živa ali mehanska glasba za ples, pri katerih ljudje aktivno sodelujejo in zaradi narave zbiranja ni mogoče zagotoviti zadostne razdalje med ljudmi, na primer veselice, koncerti, na katerih ljudje aktivno sodelujejo s plesom, organizirana zbiranja, na katerih zaradi narave zbiranja ali programa ni mogoče zagotoviti in spoštovati predpisanih navodil in priporočil).

Še vedno je tudi prepovedano zbiranje ljudi v diskotekah in nočnih klubih ter zbiranje ljudi zaradi izvajanja aktivnosti ali programa na ali v vodi.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih zaenkrat še ni dovoljena.

Prav tako so prepovedana vsa zbiranja na javnih krajih in mestih, če se zbira več kot 50 ljudi.

Omejitve veljajo zaradi preprečitve ponovnih izbruhov bolezni COVID-19. Vlada pa bo strokovno utemeljenost ugotavljala vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odločila, da se ti ukrepi uporabljajo še naprej, ali pa bo ukrepe spremenila oziroma odpravila ter o tem obvestila Državni zbor in javnost.

Za ugotavljanje prekrškov in izrekanje glob za prekrške po tem odloku je pristojen organ na podlagi zakona, ki ureja nalezljive bolezni. Nadzor nad izvajanjem tega odloka je v pristojnosti inšpekcijskih služb in policije. Spremembe veljajo od 18. maja 2020.

Hkrati je vlada na svoji spletni strani objavila odgovore na nekatera vprašanja, in sicer:

Ali lahko gostinci organizirajo različna praznovanja (npr. rojstne dneve) ali poslovne dogodke za zaključene družbe? Kakšne so omejitve in koliko ljudi se lahko zbere?
Lahko, omejitveni ukrepi na področju zbiranja ljudi ter ponujanja blaga in storitev namreč dopuščajo organizacijo takšnih dogodkov, pri čemer mora organizator zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Ali je v gostinskih obratih, na vrtovih teras, porokah na prostem in pod šotori in na porokah dovoljena živa glasba?
Odlok ne ureja zasebnih zabav. Če je takšen dogodek zaprtega tipa in ne gre za zbiranje ljudi na javnem kraju, kjer je dostop omogočen vsakemu, ni ovir. Treba pa je upoštevati splošna navodila in priporočila NIJZ za preprečitev širjenja bolezni.

Poročna slavja
Poročna slavja v gostinskih lokalih in podobnih obratih ali na zasebnem zemljišču niso omejena, saj ne gre za zbiranje ljudi na javnem kraju in mestu, temveč za krog zasebnih povabljencev. Izvedbo poročnega obreda, za katerega je pristojna upravna enota in se izvaja na javnem kraju, pa je treba organizirati v skladu z določbami odloka (do 50 ljudi, zagotavljanje minimalnega stika med osebami). Pri tem opozarjamo tudi na upoštevanje navodil in priporočil NIJZ za preprečitev širjenja bolezni.

Kinematografi
V skladu z odlokom, ki velja od 18. maja, se sme v kinodvoranah in gledališčih zbrati do 50 ljudi in to le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ.

Ali lahko izvedemo vaje v našem vadbenem prostoru (javno mesto)? Na vaje prihaja manj kot 50 godbenikov in godbenic.
Odlok ne posega v delovanje društev v njihovih prostorih. Če se vaje izvajajo v društvenih prostorih in je dostop omogočen samo članom društva, ne gre za zbiranje ljudi na javnem kraju. Opozarjamo na upoštevanje splošnih navodil in priporočil NIJZ za preprečitev širjenja bolezni.

Ali je na tržnici dovoljeno organizirati prireditve in dogodke?
Omejitveni ukrepi na področju zbiranja ljudi ter ponujanja blaga in storitev dopuščajo organizacijo takšnih dogodkov v sklopu delovanja tržnice, pri čemer mora organizator zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil NIJZ. Če pa gre za javno zbiranje (prireditev, shod), potem veljajo omejitve iz Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji (do 50 ljudi in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ).

Ali lahko nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki imajo priglašeno dopolnilno dejavnost oddajanje površin za piknike, te tudi oddajajo?
Omejitveni ukrepi na področju zbiranja ljudi ter ponujanja blaga in storitev dopuščajo organizacijo takšnih dogodkov, pri čemer mora organizator zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil NIJZ.

Več: htukaj

C. R.