Novomeško sodišče zavrnilo zahteve Krkinih delničarjev

Okrožno sodišče v Novem mestu je zavrnilo izdajo začasne odredbe za zadržanje oziroma prepoved opravljanja funkcije člana nadzornega sveta Krke, d. d., iz Novega mesta. Vseslovensko združenje malih delničarjev je po julijski skupščini Krke na novomeško sodišče vložilo tožbo za izpodbijanje in ničnost sprejetega sklepa o imenovanju Hansa-Helmuta Fabryja za novega Krkinega nadzornika. Poleg tega so vložili še zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero bi bilo novemu nadzorniku prepovedano opravljanje funkcije do dokončne sodne odločitve o tožbi.

Zdaj pa je sodišče po okrožnem sodniku Romanu Pulku predlog združenja za izdajo začasne odredbe zavrnilo.

V združenju navajajo, da je tudi Krka, d. d., “pripoznala zahtevek in se strinjala z navedbami, da bi bila škoda, ki bi nastala” podjetju v primeru neizdaje začasne odredbe bistveno večja kot morebitna škoda, ki bi nastala Fabryju ob izdaji začasne odredbe.

Kako je s tem, smo vprašali tudi v Krko. Iz Krkine Službe za odnose z javnostmi pa so nam sporočili, da je Krka v postopku izdaje začasne odredbe opozorila na določene pomanjkljivosti pri dokazovanju, pri tem pa načelno ni izključila možnosti nastanka potencialnih škodljivih posledic. Dodali so, da se na osnovi dokumentacije, ki jim je bila predložena, niso mogli izjasniti bolj konkretno do postavljenega zahtevka.

Spomnimo. Hans-Helmut Fabry je bil za člana Krkinega nadzornega sveta imenovan na predlog države (Slovenskega državnega holdinga) v začetku julija. Fraby, ki je nemški državljan, pa je bil v preteklih letih med drugim zaposlen v Krki konkurenčnem podjetju Sandoz, ki je del skupine Novartis. Danes je svetovalec, del Sandoza in Novartisa pa je tudi ljubljanski Lek.

V združenju malih delničarjev se bodo na odločitev Okrožnega sodišča v Novem mestu pritožili.