Novomeški župan predstavil številne novosti v občini in podprl začetek zbiranja podpisov za spremembo zakonodaje

Župan je skupaj s podžupanjo Saro Tomšič in direktorico občinske uprave dr. Jano Bolta Saje predstavil tudi nove, občanom prijazne storitve. (vir: MO NM)

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je na včerajšnjem srečanju z novinarji predstavil aktualne novosti in projekte v novomeški občini, med katerimi je izpostavil odprtje novih brvi, vzpostavitev Pisarne lokalne blaginje in Centra za alternativno reševanje sporov.

Skupaj z župani 11 občin jugovzhodne Slovenije in Posavja podpira tudi začetek zbiranja 5000 podpisov za spremembo zakonodaje s ciljem reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okoljih.

Župani iz Mestne občine Krško, Mestne občine Novo mesto in občin Brežice, Črnomelj, Kočevje, Metlika, Ribnica, Semič, Šentjernej, Škocjan in Trebnje so se združili s ciljem po spremembi štirih zakonov: Zakona o socialno varstvenih prejemkih, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Zakona o urejanju trga dela in Zakona o voznikih. Na terenu opažajo zahtevno problematiko otrok iz težavnih socialnih okolij, kamor se uvršča tudi problematika v romskih naseljih, pri čemer pa sistemske podpore države za reševanje situacije, ki se kaže v večgeneracijski brezposelnosti in neizobraženosti, ne najdejo.

Podpise bodo zbirali do vključno 14. julija 2023, svojo podporo spremenjeni zakonodaji pa lahko državljani izkažejo z izpolnitvijo in overitvijo štirih obrazcev na najbližji upravni enoti ali krajevnem uradu, obrazce pa nato oddajo na tamkajšnji stojnici ali jih pošljejo po navadni pošti na naslov Pobuda otroci, p.p. 401, 8101 Novo mesto. Obrazce lahko z uporabo digitalnega podpisa podporniki oddajo tudi preko portala e-Uprava.

Pisarna lokalne blaginje in Center za alternativno reševanje sporov

Župan je skupaj s podžupanjo Saro Tomšič in direktorico občinske uprave dr. Jano Bolta Saje predstavil tudi nove, občanom prijazne storitve, ki jih bosta nudila Pisarna lokalne blaginje in Center za alternativno reševanje sporov. Pisarna lokalne blaginje bo zaživela konec maja na Gubčevi ulici 15 in bo občanom na voljo za svetovanje in pomoč pri različnih življenjskih izzivih iz socialnega ter zdravstveno-varstvenega področja in širšega družbenega življenja. Pisarna bo delovala kot povezovalni člen akterjev iz javne, nevladne in zasebne sfere, z namenom, da doseže čim več posameznikov, ki potrebujejo pomoč in podporo. Center za alternativno reševanje sporov pri Mestni občini Novo mesto se vzpostavlja z namenom izvajanja mediacij, ki predstavlja izvensodno, mirno in učinkovito rešitev spora s pomočjo mediatorja. Mediacija bo na voljo strankam s prebivališčem ali sedežem v občini, za take primere bo občina krila prve tri ure stroške mediatorja, spore pa bodo lahko reševale tudi osebe iz drugih občin. Pobude za mediacijo lahko stranke oddajo na sedežu občinske uprave (Seidlova cesta 1, Novo mesto), v pomoč pa jim bo tudi koordinatorica.

Zaključeni projekti

Med uspešno zaključenimi projekti je župan izpostavil odprtje novih brvi, brv v Irči vasi je uporabnikom že na voljo, v prihodnjih dneh pričakujejo uporabno dovoljenje tudi za brv Loka–Kandija, odprtje pa bodo prihodnji mesec obeležili tudi s slovesnostjo. Zaključujejo se dela na bazenskem kompleksu v Češči vasi, ki bo poleti v poskusnem obratovanju, za obiskovalce pa vrata odpira jeseni.  Kmalu bo nove stanovalce dobila prenovljena stavba na Glavnem trgu 2, kjer potekajo zaključna dela, z namenom poživitve mestnega jedra pa bo predvsem mladim družinam na voljo osem novih stanovanj. V zaključni fazi je tudi komunalno opremljanje in prenova poslovno-industrijske cone Cikave, končujejo se dela na Topliški cesti, zgrajena je večnamenska pot za pešce in kolesarje ter prenovljena cesta med Malim Slatnikom in Petelinjekom, kjer je bilo urejeno tudi varno avtobusno obračališče. Uspešno se nadaljuje prenova državne ceste v Birčni vasi pri podružnični osnovni šoli, urejanje enokilometrskega odseka lokalne ceste med Pangrč Grmom in Gabrjem, 2. faza izgradnja pločnika in javne razsvetljave v Črmošnjicah, poteka pa tudi javni razpis za jeseni načrtovano preplastitev dvanajstih odsekov občinskih cest v desetih krajevnih skupnostih v skupni dolžini dva kilometra.

Župan je na srečanju z novinarji predstavil tudi dopolnjeno ekipo podžupanov. Dvema že imenovanima poklicnima podžupanoma Sari Tomšič in Urbanu Kramarju, sta se kot nepoklicna podžupana pridružila Peter Kostrevc in Matija Škof.

Vir in foto: MO NM

M. D.