Novomeški svetniki bodo odločali o 3-odstotni podražitvi vrtcev

Mestni svet Mestne občine Novo mesto bo zasedal v četrtek, 25. maja. Cene vrtcev bodo, glede na predlog občinske uprave, predvidoma povišali za 3 odstotke. Razlog naj bi bile višje plače zaposlenih v vrtcih. Napovedane so tudi korekcije omrežnin pri vodi, čiščenju vode in zbiranju odpadkov. Ali bodo te višje ali nižje, ne razkrivajo, zaenkrat lahko le ugibamo, ali bodo zneski omrežnin na položnicah višji ali nižji?

Mestni svetniki bodo odločali o novih cenah vrtcev v občini. V sporočilu so zapisali, da je država z letom 2017 odpravila nekaj varčevalnih ukrepov v javnem sektorju in sprostila napredovanja javnih uslužbencev. Pred tem je te stvari pokrivala z zneskom povprečnine, ki pripada vsaki občini. Letos pa v novomeški upravi navajajo, da je država povišanje plač v javnem sektorju pri znesku povprečnine upoštevala samo delno. Navajajo, da se je zato občina skupaj z vrtci uskladila za okrog 3-odstotno povišanje cen vrtcev. S tem naj bi torej krili razliko do višjih plač zaposlenih v vrtcu.

Morda bi bilo dobro, če bi vodstvo novomeške občine na to, da država očitno prvič v zadnjih nekaj letih ne pokriva stroškov višjih plač in napredovanj zaposlenih v vrtcih (plač v celoti), še posebej in naglas opozorila javnost. Posebni dogovori med nekaterimi sindikati in vlado namreč ne morejo pasti na pleča občanov in uporabnikov. Cene vrtčevske oskrbe so že zdaj precej visoke. Tako za tiste, ki to plačujejo, kot občino, ki vrtcem doplačuje razliko do polne cene.

Omrežnine za vodo, čiščenje voda in zbiranje odpadkov

Iz občine pa so še sporočili, da je bilo pri pregledu elaboratov cen komunalnih storitev Komunale Novo mesto ugotovljeno, da se pojavlja nekaj odstopanj pri zaračunavanju storitev glede na stanje na terenu. Pri treh postavkah (omrežnine pri vodi, čiščenju voda in zbiranju odpadkov) bodo najverjetneje potrebne manjše korekcije z minimalnimi vplivi na končne cene za uporabnike. Niso pa še razkrili, ali bodo te korekcije višje ali nižje. Glede na sporočilo lahko torej sklepamo, da se bodo cene omrežnin pri vodi, čiščenju voda in zbiranju odpadkov najverjetneje – povečale. Če bi bilo drugače, bi bilo presenečenje.

C. R.